Czym jest Ethereum 2.0?

2022-04-22 / Tagi:

Czym jest Ethereum 2.0?

Zapewne wiele osób, które interesują się nawet w niewielkim stopniu wiedzą czym jest sieć Ethereum. Jednak słysząc o Ethereum 2.0 możemy nie do końca wiedzieć czym jest ten projekt. Ma być to nowa sieć, która rozwiąże wiele problemów z którymi musi mierzyć się klasyczny Ether.

Nowa generacja Ethereum

Sieć Ethereum 2.0 ma być nową generacją Ethereum. Zdecydowanie największą różnicą będzie zmiana konsensusu sieci z Proof-of-Work na Proof-of-Stake. Będzie to na pewno wielki krok w stronę tworzenia sieci przyjaźniejszej środowisku ze względu na zdecydowanie mniejszą ilość energii elektrycznej potrzebnej do jej utrzymywania. Bezpieczeństwo sieci w nowym Ethereum 2.0 ma przez to również być zwiększona oraz możliwa liczba dokonywanych transakcji na sekundę także będzie przez to większa. 

Co z siecią Ethereum?

Na pewno głównym pytaniem przy przejściu na nowy konsensus jest co się stanie z Ethereum? Jeśli sieć zostanie połączona i w całości przekształcona na Proof-of-Stake jest to zła wiadomość dla górników. Będą musieli wtedy swoje urządzenia używać do kopania już mniej opłacalnych walut niż Ethereum. Jednak kopanie kryptowalut nadal może przynosić zyski. Jak jednak przy połączeniu sieci może zachować się cena tego aktywa? Premiera może się wiązać ze znaczącym wzrostem zainteresowania co może z kolei przerodzić się w duży wzrost ceny. Co jednak wydarzy się w rzeczywistości pozostaje niewiadomą jednak polecamy uważnie się temu przyglądać.

Dlaczego przejście na Ethereum 2.0

Dlaczego twórcy Ethereum decydują się na tworzenie sieci Ethereum 2.0? Zdecydowanie chcą być platformą bardziej przyjazną przeciętnemu użytkownikowi zwiększając skalowalność. Kolejną kwestią, która z pewnością będzie dużym plusem dla użytkowników, będą zmniejszone opłaty za dokonanie transakcji. Przy obecnym dużym zapotrzebowaniu energetycznym na utrzymanie sieci Ethereum opłaty gazowe są bardzo wysokie. Jednak gdy to zapotrzebowanie zdecydowanie zmaleje najprawdopodobniej opłaty również powinny znacząco zmaleć co uszczęśliwi na pewno wiele osób chcących korzystać z tej sieci.

Podsumowanie

Podsumowując wszystkie argumenty przemawiające za i przeciw wprowadzeniu Ethereum 2.0, według nas zdecydowanie przeważają te pozytywne. Zmniejszone opłaty za transakcję czy zdecydowanie większa skalowalność sieci staje zdecydowanie po stronie przeciętnego użytkownika umożliwiając mu przeprowadzanie nawet drobnych transakcji za pomocą właśnie tej sieci. Najbardziej zmianę odczują górnicy, dla których opłacalność kopania Ethereum nie równa się w większości z żadną inna kryptowalutą.

Źródło: bithub.pl, bitcoin.pl

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.