Liquid Staking – czym jest płynne stakowanie? 

2024-04-23 / Tagi:

Liquid Staking – czym jest płynne stakowanie? 

Czym jest płynne stakowanie? Liquid Staking to dosyć popularna alternatywa dla tradycyjnego stakingu. W tej wersji użytkownicy czerpią korzyści z nagród za stakowanie, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłego dostępu do zdeponowanych aktywów. Na czym dokładnie polega płynne stakowanie? 

Czym jest płynne stakowanie? 

Płynne stakowanie w przeciwieństwie do tradycyjnego stakowania, pozwala użytkownikom zachować stały dostęp do zdeponowanych aktywów. W praktyce oznacza to, że czerpią oni korzyści z nagród za stakowanie, jednocześnie zachowując ciągły dostęp do produktów z obszaru zdecentralizowanych finansów (DeFi) oraz innych protokołów Web3. Dzięki płynnemu stakingowi uczestnicy mogą ustawić zakłady bezpośrednio w sieci PoS, nie rezygnując z możliwości stosowania określonych przez siebie tokenów, stawiając zbywalny płynny token stakingowy (LST). 

Warto zaznaczyć, że płynny staking opiera się na platformie Ethereum. 

Jak działa płynne stakowanie? 

Jak działa płynne stakowanie? W tym przypadku natywne monety łańcucha PoS są deponowane u dostawcy usług stakowania i delegowane do jednego z wielu walidatorów uczestniczących w protokole konsensusu. Następnie usługodawca wystawia „paragon” w postaci płynnego tokena syntetycznego LST. 

Jak widać płynne stakowanie rozwija tradycyjny model stakowania, umożliwiając posiadaczom tokenów wydobycie ich użyteczności z postawionych aktywów, a tym samym pozwala na ich wykorzystanie do innych działań. W przypadku tradycyjnego obstawiania, po postawieniu tokeny są zamykane i nie można ich używać ani handlować, dopóki nie zakończy się okres obstawiania. Jednakże w przypadku płynnego stakowania posiadacze tokenów mogą nadal cieszyć się wartością swoich postawionych aktywów, jednocześnie potencjalnie otrzymując nagrody za stakowanie. 

Czy płynne stakowanie jest opłacalne? 

Niewątpliwie płynne stakowanie otwiera przed użytkownikami świat możliwości, umożliwiając im potencjalne zdobywanie nagród za stakowanie bez utraty płynności. Jednak czy Liquid Staking jest opłacalny? Praktyka pokazuje, że płynne stakowanie tworzy bardziej płynne środowisko, umożliwiając elastyczne zarządzanie kapitałem. Co więcej, atutem tego rozwiązania jest niski próg wejścia. Większość protokołów umożliwia stawianie nawet bez posiadania pełnych 32 ETH. Jednak w przypadku tego rozwiązania stopa zwrotu (APY) jest znacznie niższa w porównaniu do klasycznego stakingu. Także zysk z inwestycji jest mniejszy, ponieważ zawsze istnieje możliwość wycofania się i odkupienia tokenów. 

Źródło: kanga.exchange 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.