Czym jest kopanie kryptowaluty? 

2022-02-24 / Tagi:

Czym jest kopanie kryptowaluty? 

Czym jest kopanie kryptowaluty? Pytanie to dosyć często pada na różnych tematycznych forach internetowych. Większość z nas słyszała już o takich kryptowalutach, jak Bitcoin czy Ethereum. Ale co dokładnie oznacza kopanie kryptowalut lub wydobywanie Bitcoinów? 

Czym jest kopanie kryptowaluty? 

Osoby, które nie są jeszcze zaznajomione z tematem mogą zastanawiać się, czym jest kopanie kryptowaluty. Dlatego warto na początku wyjaśnić, że termin ten odnosi się do procesu gromadzenia kryptowalut jako nagrody za wykonaną pracę – pojęcie to jest znane np. jako kopanie Bitcoinów w przypadku wydobywania tych konkretnych cyfrowych aktywów. Jednak, dlaczego niektórzy z nas decydują się na kopanie kryptowaluty? Z pewnością jedni szukają innego źródła dochodu, inni chcą uzyskać większą swobodę finansową bez nadzoru rządów czy banków. Warto zaznaczyć, że bez względu na powód, kryptowaluty cieszą się coraz większą popularnością, i to nie tylko wśród inwestorów, ale też i cyberprzestępców. 

Czym jest kopanie kryptowaluty w praktyce? 

Na czym polega wydobywanie cyfrowych pieniędzy? Czym jest kopanie kryptowaluty w praktyce? Pojęcie to jest używane oznacza zdobywanie kryptowalut poprzez rozwiązywanie równań kryptograficznych za pomocą komputerów. Proces ten obejmuje walidację bloków danych i dodawanie rekordów transakcji do rejestru publicznego (księgi) zwanego łańcuchem bloków. 

W sensie technicznym kopanie kryptowalut jest procesem transakcyjnym, który obejmuje wykorzystanie komputerów i procesów kryptograficznych do rozwiązywania złożonych funkcji i rejestrowania danych w łańcuchu bloków. W rzeczywistości istnieją całe sieci urządzeń, które biorą udział w wydobywaniu kryptowalut i przechowują wspólne dane za pośrednictwem tych łańcuchów bloków – są to tzw. kopalnie kryptowalut. 

Warto podkreślić, że sam rynek kryptowalut jest alternatywą dla tradycyjnego systemu bankowego, z którego korzystamy na całym świecie. Aby więc lepiej pojąć, jak działa kopanie kryptowalut w praktyce, musimy zrozumieć na czym polega różnica między systemami scentralizowanymi i zdecentralizowanymi. Jak wiadomo, w tradycyjnej bankowości istnieje centralny organ, który kontroluje, utrzymuje i aktualizuje scentralizowany zapis (księgę). Oznacza to, że każda transakcja musi przejść przez centralny system bankowy – tam jest rejestrowana i weryfikowana. Ponadto jest to system zastrzeżony, bowiem tylko niewielka liczba organizacji (banków) może łączyć się bezpośrednio ze scentralizowanym systemem bankowym. 

Natomiast w przypadku kryptowalut nie ma organu centralnego ani scentralizowanej księgi. Wynika to z tego, że kryptowaluty działają w zdecentralizowanym systemie z rozproszoną księgą znanym, jako blockchain. W przeciwieństwie do tradycyjnego systemu bankowego, każdy może być bezpośrednio podłączony i uczestniczyć w tym procesie. Możemy wysyłać i odbierać płatności bez przechodzenia przez bank centralny – dlatego nazywa się to zdecentralizowaną walutą cyfrową. Co więcej, zapis (księga) wszystkich transakcji jest publicznie dostępny i przechowywany na wielu różnych komputerach. Jednak w jaki sposób transakcje są weryfikowane przed dodaniem do księgi? Zamiast używać centralnego systemu bankowego do weryfikacji transakcji (na przykład upewniania się, że nadawca ma wystarczającą ilość pieniędzy na dokonanie płatności), kryptowaluta wykorzystuje do tego algorytmy kryptograficzne. I tu pojawiają się górnicy, ponieważ wykonywanie obliczeń kryptograficznych dla każdej transakcji wymaga dużo pracy obliczeniowej. Górnicy używają do tego swoich komputerów, a w ramach podziękowania otrzymują niewielką ilość kryptowaluty. 

Czym jest kopanie kryptowaluty? Szczegółowy proces wydobycia 

Nie łatwo jest zrozumieć, czym jest kopanie kryptowaluty, dlatego spojrzymy na ten proces szczegółowo. Zatem jak wygląda wydobywanie kryptowalut krok po kroku? Transakcje są podstawą, na której zbudowany jest blockchain kryptowalut. Następnym krokiem w procesie wydobywania kryptowalut jest zestawienie wszystkich transakcji w listę, która jest następnie dodawana do nowego, niepotwierdzonego bloku danych. Dodając swoją transakcję do łańcucha bloków (po zakończeniu procesu weryfikacji), zapobiegamy „podwójnemu wydawaniu” jakichkolwiek kryptowalut poprzez prowadzenie stałego, publicznego rejestru. Rekord jest niezmienny, co oznacza, że nigdy nie można nim manipulować ani zmieniać. Gdy do bloku zostanie dołączona wystarczająca liczba transakcji, dodawane są również dodatkowe informacje – w tym dane nagłówka i skrót z poprzedniego bloku w łańcuchu oraz nowy skrót dla nowego bloku. Dzieje się tak, że nagłówek najnowszego bloku i jednorazowy są łączone w celu wygenerowania nowego skrótu. Ten skrót zostaje dodany do niepotwierdzonego bloku, a następnie będzie musiał zostać zweryfikowany przez górnika. W tym przypadku, gdy mamy szczęście i go rozwiążemy wysyłamy „okrzyk” do wszystkich innych górników w sieci, aby powiedzieć, że to zrobiliśmy – w tym momencie blok kandydujący staje się blokiem potwierdzonym, a wszyscy górnicy przechodzą do wydobywania kolejnego bloku. Wszyscy górnicy, którzy nie mogli znaleźć poprawnego hasha na czas, odrzucają swój blok kandydujący, a wyścig wydobywczy zaczyna się od nowa. 

Warto jeszcze wyjaśnić, czym jest koparka kryptowalut. Maszyna ta posiada moc obliczeniową, która umożliwia rozwiązanie skomplikowanego zadania kryptograficznego, co pozwala na dołączenie nowego bloku do sieci kryptowaluty (blockchain). 

Źródło: academy.binance.com; investopedia.com, sectigostore.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.