Czym jest Chainlink (LINK)?

2024-02-05 / Tagi:

Czym jest Chainlink (LINK)?

Czym jest Chainlink (LINK)? Ta zdecentralizowana platforma oparta na ekosystemie Ethereum pozwala na przesyłanie danych ze świata rzeczywistego do inteligentnych kontraktów. Jednak jak działa Chainlink i co sprawia, że system ten jest wyjątkowy? 

Czym jest Chainlink (LINK)? Kto stworzył sieć? 

Co powinny wiedzieć osoby, które chcą dowiedzieć się czym jest Chainlink (LINK)? Przede wszystkim to, że sieć Chainlink została uruchomiona w czerwcu 2017 roku przez firmę SmartContract. Jednak dopiero we wrześniu 2017 roku współzałożyciele firmy, Steve Ellis i Sergey Nazarov wraz z Ari Juelsem opublikowali białą księgę Chainlink. W kolejnym kroku zespół Chainlink przeprowadził pierwszą ofertę monet (ICO), zbierając równowartość 32 milionów dolarów – sprzedając 35% z 1 miliarda jednostek podaży swojej kryptowaluty LINK. A co z pozostałymi tokenami? 30% rozdano firmie SmartContract, by wykorzystać je do rozwoju łańcucha bloków Chainlink, a 35% przeznaczono na zachęty dla operatorów węzłów. Warto dodać, że sieć Chainlink stanowi w pewnym sensie uzupełnienie sieci Ethereum i innych blockchainów. Z tego powodu sieć może ułatwiać bezpieczną komunikację między projektami Ethereum a różnymi danymi znajdującymi się poza łańcuchem. 

Jak działa Chainlink (LINK)? Czym są Oracle? 

Nie sposób wyjaśnić czym jest Chainlink (LINK) bez nawiązania do Oracle. Szczególnie, że wchodząc na rynek kryptowalut często można spotkać się ze stwierdzeniem, że Chainlink to zdecentralizowana sieć wyroczni (oracle) oparta na blockchainie. Jednak czym dokładnie są wspomniane wyżej Oracles? Są to narzędzia sieciowe, które łączą łańcuchy bloków z systemami zewnętrznymi, umożliwiając w ten sposób realizację inteligentnych kontraktów w oparciu o dane wejściowe i wyjściowe pochodzące z łańcucha bloków. W dużym uproszczeniu można zatem powiedzieć, że wyrocznie zapewniają smart kontraktom dostęp do zewnętrznych źródeł danych. Co istotne, każda wyrocznia w sieci Chainlink jest zachęcana do dostarczania dokładnych danych, ponieważ do każdej przypisana jest ocena reputacji. Dodatkowo, gdy węzły przestrzegają zasad oprogramowania i dostarczają przydatnych danych, są nagradzane w kryptowalucie Chainlink – LINK. 

Czym jest Chainlink (LINK) w praktyce? 

Zatem czym jest Chainlink (LINK)? Co przemawia za tym, że sieć jest wyjątkowa? Jak już wspominaliśmy Chainlink tworzy pomost między inteligentnymi kontraktami blockchain a zewnętrznymi źródłami danych. Co więcej, rozwiązanie to składa się z różnych zdecentralizowanych sieci Oracle, czyli wielu wyroczni typu blockchain, które pobierają i weryfikują dane. Dzięki temu inteligentne kontrakty dostarczane z Chainlink mogą pobierać dane z dziesięciu zestawów danych Oracle i agregować wyniki, zamiast polegać na jednej wyroczni. Tym samym, Chainlink wykorzystuje model podobny do łańcucha bloków, ponieważ istnieje zdecentralizowana sieć niezależnych podmiotów (wyroczni), które wspólnie pobierają dane z wielu źródeł i dostarczają zweryfikowane dane do inteligentnej umowy w celu jej uruchomienia. Niewątpliwie wpływa to na bezpieczeństwo użytkowników. 

Należy także zauważyć, że Chainlink nadal się rozwija np. poprzez rozszerzenie wsparcia dla środowisk blockchain i udostępnianie nowych przypadków użycia hybrydowych inteligentnych kontraktów. Z uwagi na to, że w łańcuchach bloków nie są jeszcze przechowywane znaczące zasoby danych i zapisów, Chainlink może oferować niezliczone możliwości łączenia sieci blockchain z informacjami spoza łańcucha. 

Co ciekawe, w 2021 r. sieć Chainlink zabezpieczyła ponad 75 miliardów dolarów wartości, obejmując ponad 1000 projektów. Jak wspominaliśmy sieć dysponuje maksymalną podażą 1 miliarda tokenów, z czego wydano około 557 milionów (stan na grudzień 2023). 

Źródło: chain.link 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.