Indeks Crypto Fear and Greed – jak działa? 

2024-01-30 / Tagi:

Indeks Crypto Fear and Greed – jak działa? 

Czym jest Indeks Crypto Fear and Greed? Jak działa ten wskaźnik nastrojów panujących wśród inwestorów kryptowalutowych? Niewątpliwie zrozumienie koncepcji indeksu strachu i chciwości usprawnia poruszanie się po rynku, a także ułatwia podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych. 

Czym jest Indeks Crypto Fear and Greed? 

Zanim wyjaśnimy jak działa Crypto Fear and Greed Index warto zrozumieć czym dokładnie jest ten wskaźnik. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, wykorzystuje on sygnały społeczne i trendy rynkowe w celu określenia ogólnego nastrojów na rynku kryptowalut – robi to w oparciu o Bitcoin i inne duże kryptowaluty. Nazywa się go indeksem, ponieważ analizuje wiele źródeł danych i łączy je w jedną określoną liczbę. 

Co istotne, Indeks Crypto Fear and Greed dzieli się na cztery kategorie: 

  • 0-24 – ekstremalny strach (pomarańczowy), 
  • 25-49 – strach (bursztynowy/żółty), 
  • 50-74 – chciwość (jasnozielony), 
  • 75-100 – skrajna chciwość (zielony). 

Indeks Crypto Fear and Greed – jak działa? 

Jak zatem jest obliczany Indeks Crypto Fear and Greed? Jak działa rynkowy wskaźnik Strachu i Chciwości? Indeks ten jest obliczany przez platformę Alternate.me na podstawie analizy kilku kluczowych czynników, takich jak: 

  • Zmienność rynku – jest ona mierzona na podstawie ostatnich wahań cen kryptowalut. Platforma porównuje aktualne zmienności cen z ich 30- i 90-dniowymi średnimi wartościami. 
  • Wolumen obrotu – wskaźnik ten mierzy aktywność handlową na rynku. Wysoki wolumen zakupów sugeruje panującą “chciwość”, natomiast wysoki wolumen sprzedaży wskazuje na “strach”. 
  • Dominacja Bitcoina – element ten mierzy dominację Bitcoina na rynku. Zwiększona dominacja rynkowa BTC pokazuje nowe inwestycje i możliwą realokację środków z altcoinów. 
  • Analiza mediów społecznościowych – media społecznościowe są skarbnicą informacji o nastrojach panujących wśród inwestorów. Platforma analizuje wzmianki, hashtagi, poziom zaangażowania użytkowników oraz treść postów dotyczących kryptowalut. 
  • Google Trends – badanie trendów dotyczących wyszukiwania w Google pozwala zrozumieć, jakie są obecne zainteresowania i obawy inwestorów. Wpisy związane z kryptowalutami i ich analiza dostarczają cennych wskazówek na temat panującego nastroju inwestorów. 

Niewątpliwie Indeks Strachu i Chciwości pomaga traderom kryptowalut świadomie poruszać się po rynku, a tym samym ułatwia im dopasowanie właściwych strategii inwestycyjnych. Jednak czy warto traktować go jako jedyny wskaźnik decyzyjny? 

Indeks Crypto Fear and Greed – jak działa w praktyce? 

Jak korzystać z indeksu strachu i chciwości? To jak działa Crypto Fear and Greed Index pozwala nam zrozumieć, jak w danym momencie inwestorzy postrzegają rynek kryptowalut. Wskaźnik pomaga ocenić ruchy i nastroje panujące na rynku kryptowalut, dzięki czemu zapewnia przydatne informacje inwestorom. Jednak pomimo tego, że Indeks Strachu i Chciwości pomaga traderom kryptowalut świadomie poruszać się po rynku, nie stanowi on bezpośredniego odzwierciedlenia przyszłych zachowań rynkowych. Z tego powodu indeks Fear and Greed warto traktować jako wartościowy dodatek do swoich analiz i lub dobre narzędzie do wykrywania potencjalnych okazji inwestycyjnych. Na przykład, gdy rynek jest w stanie ekstremalnego strachu, może to być dobry moment do rozważenia zakupów. Z kolei w momencie ekstremalnej chciwości, warto zastanowić się nad sprzedażą swoich aktywów. 

Źródło: kanga.exchange; academy.binance.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.