Czym jest Solana? 

2022-02-16 / Tagi:

Czym jest Solana? 

Czym jest Solana? W dużym skrócie można powiedzieć, że to najszybszy blockchain na świecie i najszybciej rozwijający się ekosystem kryptograficzny, bowiem korzysta z unikalnej metody szeregowania transakcji, która znacznie poprawia prędkość. Często też nazywana jest rywalem Ethereum. 

Czym jest Solana? 

Czym jest Solana? Ten publiczny blockchain o otwartym kodzie źródłowym stanowi obecnie jedną z najpopularniejszych kryptowalut. Jednak nie sposób wyjaśnić, czym jest Solana bez przypomnienia, że została ona utworzona w 2017 roku przez Anatolija Yakovenko wraz z Rajem Gokalem, którzy dzięki swojemu doświadczeniu chcieli stworzyć system, który umożliwiłby szybsze przetwarzanie. Z tego powodu blockchain Solany stosuje nowe metody weryfikacji transakcji – znane jako Proof of History (PoH), dzięki czemu blockchain Solany może obsługiwać tysiące transakcji na sekundę.  

Warto dodać, że natywna kryptowaluta Solany to SOL i działa, jako token użytkowy. 

Jak zrozumieć czym jest Solana? 

Czym jest Solana i jak działa w praktyce? Anatolij Yakovenko publikując białą księgę projektu opisał wspomnianą już wcześniej koncepcję Proof of History (PoH). Mechanizm ten ma na celu zachowanie czasu między komputerami w zdecentralizowanej sieci bez konieczności komunikowania się wszystkich komputerów i osiągania porozumienia. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że łańcuch bloków Solany jest podzielony na przedziały lub okresy czasu, w których walidator przyjmuje transakcje i tworzy blok. A poprzez ułożenie transakcji w łańcuch hashów, walidatorzy przetwarzają i przesyłają mniej informacji w każdym bloku. Korzystanie z zaszyfrowanej wersji ostatniego stanu transakcji znacznie skraca czas potwierdzenia nowego bloku. Należy jednak podkreślić, że Proof of History nie jest mechanizmem konsensusu. Jest to sposób na skrócenie czasu spędzanego na potwierdzanie kolejnych transakcji. Kiedy połączymy to rozwiązanie z Proof of Stake, proces wybierania następnego walidatora bloku staje się znacznie łatwiejszy. 

Czym jest Solana w kontekście Ethereum? 

Szybko rozwijający się ekosystem Solany i jego wszechstronność nieuchronnie doprowadziły do ​​porównań z innymi kryptowalutami. Dlatego warto wyjaśnić, czym jest Solana w odniesieniu do Ethereum. Zarówno pierwsza, jak i druga technologia ma możliwość funkcjonowania w oparciu o inteligentne kontrakty, które mają kluczowe znaczenie dla uruchamiania najnowocześniejszych aplikacji, takich jak zdecentralizowane finanse (DeFi) i tokeny niewymienialne (NFT). Ale są między nimi pewne zasadnicze różnice. W przeciwieństwie do Solany, Ethereum jest blockchainem typu Proof of Work (PoW), w którym górnicy muszą konkurować, aby rozwiązywać złożone zagadki w celu weryfikacji transakcji, co sprawia, że ​​ta technologia jest bardziej energochłonna, a tym samym szkodliwa dla środowiska. 

Przewaga Solany nad Ethereum wynika także z szybkości przetwarzania transakcji i ich kosztów. Solana może przetwarzać aż 50 000 transakcji na sekundę (tps), a jej średni koszt transakcji to 0,00025 USD. W przeciwieństwie do tego, Ethereum może obsłużyć tylko mniej niż 15 transakcji na sekundę, podczas gdy opłaty transakcyjne osiągnęły rekordową wartość 70 USD w 2021 roku. Jednak Ethereum dzięki swojemu ogromnemu ekosystemowi ustępuje tylko Bitcoinowi pod względem kapitalizacji rynkowej. Co więcej, aktualizacja Ethereum Eth2 i przejście na model PoS mają sprawić, że blockchain ten będzie bardziej skalowalny, bezpieczny i zrównoważony, a także zwiększy swoją szybkość przetwarzania transakcji. 

Źródło: solana.com; academy.binance.com; investopedia.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.