Wzrost ceny Ethereum 

2024-02-15 / Tagi:

Wzrost ceny Ethereum 

W ciągu pierwszych dziewięciu dni lutego cena Ethereum odnotowała 10% wzrost, przekraczając po raz pierwszy od trzech tygodni poziom 2450 dolarów. Ruch ten był zgodny ze zwyżkową dynamiką całego rynku kryptowalut oraz aktualnym otoczeniem makroekonomicznym. 

Okazja do inwestowania w aktywa obciążone ryzykiem 

Dane pokazują, że słabe informacje dotyczące gospodarki Chin i tendencje dotyczące zadłużenia fiskalnego Stanów Zjednoczonych tworzą idealny scenariusz dla ograniczonych aktywów alternatywnych, takich jak Ethereum. Aktualne otoczenie makroekonomiczne przynosi wyzwania dla kryptowalut, ponieważ rynek akcji w dalszym ciągu przyciąga większość przepływu aktywów obarczonych ryzykiem. Otwiera to jednak jednocześnie drzwi do alternatywnych inwestycji, ponieważ niektóre akcje, np. producenta chipów Nvidia i Amazona, notowane są obecnie na poziomie 33-krotnego zysku za 2024 r., znacznie wyższym niż średnia S&P 500 wynosząca 22-krotność. 

Wzrost cen ETH wspierany przez aktywność sieci Ethereum 

Jednak aby ocenić to, czy lutowe wzrosty cen ETH są poparte zrównoważonym popytem na Ethereum, należy monitorować aktywność sieci w łańcuchu. Depozyty sieci na podstawie inteligentnych kontraktów, mierzone całkowitą zablokowaną wartością (TVL), osiągnęły 9 lutego najwyższy poziom od 11 miesięcy i wyniosły 16 milionów ETH. Oznacza to wzrost o 19% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Jednak największy wzrost nastąpił w przypadku rozwiązania do stakowania EigenLayer, które 9 lutego osiągnęło poziom 5,85 miliarda dolarów TVL (w poprzednim miesiącu było to 1,15 miliarda dolarów). 

Co ważne, sieć Ethereum utrzymała status absolutnego lidera pod względem opłat. Jak podaje portal DefiLlama, opłaty w wysokości 10,4 miliona dolarów w Ethereum to 8 razy więcej niż w przypadku Tron i ponad 12 razy więcej niż w przypadku BNB Chain. 

Wzrost popytu na ETH 

Poza istniejącymi przypadkami użycia Ethereum, kolejnym powodem do optymizmu inwestorów jest potencjalnie nowy, niezamienny format tokena nazwany ERC-404. Umożliwiłby on frakcjonowanie możliwości w ramach obecnego standardu ERC-721. Chociaż ta obiecująca propozycja znajduje się wciąż na początkowym etapie prac, może zwiększyć działalność sektora i jeszcze bardziej pobudzić popyt na ETH. Ponadto na 13 marca zaplanowana jest aktualizacja sieci Dencun, która ma ze sobą przynieść wiele korzyści, np. obniżone koszty transakcji w przypadku rollupów w warstwie 2. 

Biorąc pod uwagę potencjalne zainteresowanie inwestorów o stałym dochodzie poszukujących alternatyw dla akcji oraz ciągły wzrost i rozwój sieci Ethereum, inwestorzy Ether wyraźnie nie mają obaw w związku z ostatnimi wzrostami cen lub tym, że poziom oporu wynosi obecnie 2650 dolarów. 

Źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.