Transakcje Bitcoin osiągnęły najwyższy roczny poziom 

2024-06-01 / Tagi:

Transakcje Bitcoin osiągnęły najwyższy roczny poziom 

Pomimo tego, że w ostatnich tygodniach cena Bitcoina utrzymywała się poniżej kluczowego poziomu oporu, to tuż przed końcem miesiąca blockchain osiągnął znaczący kamień milowy. 28 maja szacunkowa wartość transakcji w sieci Bitcoin przekroczyła 25 miliardów dolarów. 

Rekordowy dzień dla Bitcoina 

Analizy wskazują, że 28 maja szacunkowa wartość transakcji w sieci Bitcoin przekroczyła 25 miliardów dolarów, co stanowi najwyższy poziom w ciągu ostatniego roku. Pomimo napotkania przeszkód w przełamywaniu kluczowego oporu, ten znaczący wzrost wartości transakcji wskazuje na ciągły wzrost aktywności sieciowej i adopcji. Z danych platformy Blockchain.com wynika, że tego dnia przekazano około 367 000 BTC. Jest to największa kwota od 13 czerwca 2022 r., wówczas przeniesiono ponad 519 000 BTC. 

Chociaż ilość Bitcoinów przeniesiona 28 maja była mniejsza niż w poprzednim szczycie, cena tej kryptowaluty powyżej 69 000 dolarów doprowadziła do zwiększenia łącznej wartości transakcji wynoszącej 25,5 miliarda dolarów. Pomimo tego szczytowego poziomu, faktyczna liczba transakcji pozostała dość typowa i oscylowała wokół 597 tys. 

Wysoki poziom zainteresowania 

Ostatnie dane wskazują także, że cena Bitcoina utrzymuje się na stałym poziomie wynoszącym około 69 000 dolarów. W dużym stopniu można przypisać to strefie popytu wahającej się od 66 900 dolarów do 68 900 dolarów. Ten przedział cenowy obejmuje ponad dwa miliony adresów, które łącznie zgromadziły milion BTC, co czyni go znaczącym. Dlaczego? Taka koncentracja aktywności zakupowej świadczy o wysokim poziomie zainteresowania i zaangażowania ze strony handlowców, ustanawiając główny poziom wsparcia, co w obliczy zmienności rynku umożliwia Bitcoinowi utrzymanie jego aktualnej wyceny. 

Obawy związane ze spadkiem kursu Bitcoina poniżej 70 000 dolarów nie wpłynęły na nastroje inwestorów, które w dalszym ciągu pozostają optymistyczne. Kluczowym czynnikiem było uruchomienie spotowych funduszy ETF na Bitcoin, które od stycznia przyciągnęły miliardy inwestycji. Chociaż w ostatnich dniach uwaga skupiła się na funduszach ETF typu spot Ethereum, to fundusze ETF na Bitcoin wciąż odgrywają znaczącą rolę. Niektórzy postrzegają je, jako strategiczny punkt wejścia. Zatwierdzenie funduszy ETF Bitcoin otworzyło przed inwestorami większe możliwości. Co więcej, cieszą się one większym zainteresowaniem instytucjonalnym i pokazują Bitcoin jako opłacalne aktywo inwestycyjne. 

Warto dodać, że w ostatnim czasie analityk handlowy Peter Brandt przewidział, że cena BTC może osiągnąć 130 000 dolarów do 2025 r.. Swoją opinię opierał na tym, że obecna hossa Bitcoina odzwierciedla poprzednie cykle po halvingu. 

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.