Czym jest Bitcoin?

2022-02-02 / Tagi:

Czym jest Bitcoin?

Wiele osób zastanawia się, czym jest Bitcoin. Te wirtualne pieniądze są najczęściej opisywane, jako kryptowaluta, wirtualna waluta lub waluta cyfrowa – dlatego śmiało można powiedzieć, że to taka internetowa wersja gotówki. Co ciekawe, Bitcoinami możemy już zapłacić za niektóre produkty czy usługi. 

Czym jest Bitcoin? 

Na początku warto wyjaśnić, czym jest Bitcoin. Ta pierwsza cyfrowa waluta została stworzona w styczniu 2009 roku. Jednak pierwsze wzmianki odnośnie Bitcoina sięgają października 2008 r. Wówczas ktoś podpisujący się, jako Satoshi Nakamoto opublikował w sieci 9-stronnicowy dokument zatytułowany: „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, który stanowił krótki zarys funkcjonowania alternatywnego systemu płatniczego. Co ciekawe tożsamość osoby lub grupy osób, które stworzyły technologię wciąż pozostaje tajemnicą. 

Bitcoin często jest określany, jako rodzaj kryptowaluty. Wynika to z tego, że do zapewnienia bezpieczeństwa wykorzystuje się kryptografię. Wszystkie transakcje Bitcoin są weryfikowane przez ogromną moc obliczeniową w procesie znanym, jako „wydobywanie”. Warto podkreślić, że ta wirtualna waluta nie jest emitowana ani wspierana przez żadne banki ani rządy. I mimo tego, że w wielu krajach nie jest prawnym środkiem płatniczym jego rosnąca popularność spowodowała uruchomienie setek innych kryptowalut. 

Technologia peer to peer  

Wyjaśniliśmy już, czym jest Bitcoin, teraz warto zrozumieć na czym polega technologia perr to peer. To właśnie ona wykorzystywana jest w celu ułatwienia płatności i jest nieodłączną częścią technologii blockchain. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że sieć P2P dzieli się na dwa rodzaje użytkowników – komputery pełniące rolę klienta, czyli odbierające dane z sieci oraz komputery pełniące rolę serwerów, które wysyłają dane do określonych klientów. Co więcej, każdy z użytkowników, pełni rolę węzła (z ang. node), który może odbierać lub wysyłać dane. 

W kontekście kryptowalut technologia peer to peer odgrywa bardzo dużą rolę, ponieważ wirtualna waluta może być przesyłana pomiędzy poszczególnymi użytkownikami sieci bez żadnych ograniczeń. Blockchain stanowi swoistą księgę rachunkową, wewnątrz której dokonywane są wszystkie transakcje. W praktyce oznacza to brak jakichkolwiek centralnych serwerów czy instytucji rozliczających. W sieci P2P węzły przechowują kopię łańcucha bloków i porównują je z ich kopiami, które są w posiadaniu pozostałych node’ów. W ten sposób można w łatwy sposób zweryfikować, czy wszystkie transakcje realizowane są w sposób prawidłowy. 

Kopalnia Bitcoinów, czyli czym jest Bitcoin w praktyce 

Czym jest Bitcoin w praktyce? Jak wygląda wydobywanie wirtualnej waluty? Śmiało można powiedzieć, że proces kopania Bitcoinów jest zbliżony do procesu emisji pieniądza w tradycyjnym systemie finansowym – wydobywanie Bitcoinów wprowadza je do obiegu. Ogólnie rzecz biorąc, wydobycie wymaga rozwiązywania trudnych obliczeniowo zagadek. W ten właśnie sposób odkrywa się nowy blok, który jest dodawany do łańcucha bloków a na górnika, który tego dokona czeka nagroda. 

Co ciekawe, do kopania Bitcoinów można używać różnych urządzeń, jednak jest do tego potrzebna duża moc obliczeniowa. Z tego powodu, bardzo często do kopania używa się wyspecjalizowanych, energochłonnych procesorów, czyli tzw. koparek. 

Źródło: tokeneo.com, cmcmarkets.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.