Skok opłat za Bitcoin i Ethereum 

2023-11-13 / Tagi:

Skok opłat za Bitcoin i Ethereum 

W obliczu szerszego ożywienia na rynku i zwiększonego zapotrzebowania na przestrzeń blokową opłaty za gaz Ethereum ponownie wzrosły. Użytkownicy Bitcoina mają podobne doświadczenia, a średnie opłaty transakcyjne wzrosły do poziomu nienotowanego od maja. 

Wzrost opłat za Ethereum 

Dane zebrane przez platformę Dune Analytics pokazują, że 9 listopada opłaty za gaz w Ethereum na krótko osiągnęły poziom 270 Gwei, osiągając poziom nienotowany od czerwca 2022 r. Spowodowało to, że koszty swapów handlowych wzrosły na kilka godzin do około 60–100 dolarów. Ostatni skok nastąpił, gdy największy altcoin wzrósł do najwyższego poziomu od siedmiu miesięcy po tym, jak firma Blackrock potwierdziła plany dotyczące funduszu Ethereum typu spot (ETF Ethereum). 

Skok opłat Bitcoin 

Z kolei średnie opłaty za Bitcoin wzrosły tego samego dnia do 15,86 dolarów. Według BitinfoCharts liczba ta była najwyższa od sześciu miesięcy. Kilku użytkowników X (dawniej Twitter) poinformowało, że opłaty za transakcje o wysokim priorytecie wynoszą około 10 dolarów. Choć jest to stosunkowo niski wynik, według tych danych średni koszt transakcji Bitcoinem wynosi poniżej 4 dolarów (od maja). Zwiększoną aktywność wymiany i realizację transakcji finansowych dodatkowo komplikuje wzrost liczby inskrypcji porządkowych. Pomimo tego, że służą one jako ostateczne rozwiązanie w zakresie powierzchni blokowych, inskrypcje pogłębiają rosnące zaległości i wpływają na rynek opłat. 

Tymczasem opłaty transakcyjne Bitcoin nadal oscylowały wokół niedawno ustalonego maksimum, a koszt przelewów ETH spadł do prawie 30 Gwei (w momencie przygotowywania tego tekstu). Rosnące zainteresowanie i popyt skłoniły użytkowników do poszukiwania tańszych alternatyw. 

Warstwa 2 Bitcoina 

Chociaż najnowsze szaleństwo opłat wynika z rosnącego optymizmu na rynku, uwypukliło ono również potrzebę rozwiązań zapewniających skalowalność, takich jak warstwa 2 i pakiety zbiorcze. 

Warto przypomnieć, że warstwy Bitcoin Layer 2 zostały zaprojektowane w celu zwiększenia skalowalności sieci Bitcoin poprzez przetwarzanie transakcji poza głównymi protokołami blockchain. Są one zbudowane na warstwie podstawowej w celu zapewnienia dodatkowych funkcjonalności Bitcoinowi poprzez zwiększenie programowalności, prywatności lub odblokowanie nowych narzędzi. Lightning Network, Rootstock, Stacks, Liquid Network i pakiety zbiorcze (zarówno ważne, jak i suwerenne) to niektóre z głównych rozwiązań warstwy 2 Bitcoin. Jednak współtwórca Stacks, Muneeb Ali uważa, że warstwa 2 Bitcoina ma przed sobą długą drogę w porównaniu z warstwą 1, taką jak Solana

– Dzisiejsza rzeczywistość rynkowa jest taka, że alt L1 (Ethereum, Solana itp.) są lepiej rozwinięte i bardziej dojrzałe niż Bitcoin L2. Zapewniają użytkownikom i programistom lepsze doświadczenia i narzędzia. Można przyznać, że rzeczywistość rynkowa jest właśnie taka, a następnie należy pracować nad poprawą stanu rzeczy w ekosystemie Bitcoin L2 – powiedział Muneeb Ali. 

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.