SEC opóźnia decyzję w sprawie funduszy ETF Ethereum 

2023-12-20 / Tagi:

SEC opóźnia decyzję w sprawie funduszy ETF Ethereum 

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych opóźniła decyzję o zatwierdzeniu wniosków kilku firm zarządzających aktywami o fundusze ETF Ethereum do maja 2024 r. Z opublikowanych informacji wynika, że nakazy opóźnienia dotyczą wniosków od Ark Invest/21Shares, VanEck oraz Hashdex. 

SEC przedłuża termin dla ETF-ów ETH 

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC) opóźniła decyzję o zatwierdzeniu wniosków kilku firm zarządzających aktywami o fundusze ETF (ETF) Ethereum. Mowa tu o wnioskach od Ark Invest/21Shares, VanEck oraz Hashdex. 

Warto dodać, że firmy te we wrześniu złożyły wnioski o uruchomienie funduszy ETF Ethereum. O ile produkty VanEck i Ark Invest/21Shares są przeznaczone do śledzenia ceny spot ETH, to Hashdex planuje uruchomienie funduszu mieszanego, łączącego ruchy cen spot i futures. 

SEC oświadczyła, że wszczyna postępowanie w celu ustalenia tego, czy należy zatwierdzić, czy odrzucić proponowaną zmianę przepisów, która umożliwiłaby notowanie akcji produktów. 

Wydłużenie terminu zatwierdzenia ETF Ethereum 

Zgłoszenia są teraz otwarte do publicznego komentowania i pozostaną takie przez 35 dni po opublikowaniu wniosków w Rejestrze Federalnym. 

– Wszczęcie postępowania nie oznacza, że Komisja doszła do jakichkolwiek wniosków w jakiejkolwiek z poruszanych kwestii. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób o przedstawienie pisemnych opinii, danych i argumentów dotyczących kwestii wskazanych powyżej, a także wszelkich innych wątpliwości, jakie mogą mieć w związku z propozycją – możemy przeczytać w komunikacie SEC. 

Analityk Bloomberg James Seyffart zauważył, że najnowsze posunięcie Komisji wydłużyło ostateczny termin zatwierdzenia lub odrzucenia wspomnianych wcześniej wniosków do maja 2024 roku. 

Invesco i Grayscale nie zostały pominięte 

Nowe zgłoszenia napływają wkrótce po przedłużeniu przez SEC terminów składania wniosków o Ethereum ETF od Invesco/Galaxy Digital oraz Grayscale Investmentshttps://cryptopotato.com/sec-extends-deadline-for-decision-on-grayscales-spot-ethereum-etf/. Pierwsza z firm chce uruchomić nowy spotowy fundusz ETF Ethereum, z kolei druga zamierza przekształcić swój fundusz Grayscale Ethereum Trust (ETHE) w produkt spotowy. 

Wstępna decyzja agencji w sprawie spotowego ETF-u Invesco Galaxy Ethereum początkowo została zaplanowana na 23 grudnia, jednak opóźnienia spowodowały przesunięcie tej daty na 4 lutego. Z drugiej strony okres składania publicznych uwag przez Grayscale dobiegł końca, ale SEC zdecydowała się wyznaczyć dłuższy czas na ustalenie, czy proponowana zmiana zostanie zatwierdzona. 

Tymczasem społeczność kryptograficzna przewiduje zatwierdzenie około 13 wniosków o spotowe fundusze ETF Bitcoin już do stycznia. 

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.