Pierwszy w Europie Bitcoin ETF wystartuje jeszcze w lipcu 

2023-07-26 / Tagi:

Pierwszy w Europie Bitcoin ETF wystartuje jeszcze w lipcu 

Pierwszy w Europie Bitcoin ETF ma zostać uruchomiony po 12-miesięcznym opóźnieniu spowodowanym krypto-zimą. Co ciekawe, fundusz został zatwierdzony na wyspie Guernsey. Rzekomo ma to pomóc w uniknięciu niektórych wyzwań regulacyjnych związanych z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. 

Pierwszy w Europie Bitcoin ETF 

Portal Financial Times poinformował, że zgodnie z oczekiwaniami pierwszy w Europie Bitcoin ETF zostanie wprowadzony na giełdę już pod koniec lipca. Jego uruchomienie planowano pierwotnie rok temu. Wówczas zarządzający aktywami chciał wystawić go na giełdzie Euronext. Zdecydowano jednak, że po serii negatywnych wydarzeń w przestrzeni kryptograficznej, takich jak krach projektu Terra czy bankructwo giełdy kryptowalut FTX „nie nadszedł właściwy czas”. W tej chwili emitent, Jacobi Asset Management wskazuje, że „od zeszłego lata popyt się zmienił”, a ETF jest „na dobrej drodze”. 

Jak zauważył dziennik biznesowy, wszystkie produkty giełdowe (ETP) oparte na aktywach cyfrowych były jak dotąd w Europie zorganizowane jako banknoty giełdowe (ETN), a nie fundusze. Jacobi wyraźnie podkreślił, że uruchamia ETF, a nie ETN. Podczas, gdy udziałowiec ETF jest właścicielem części aktywów bazowych funduszu, inwestorzy ETN posiadają dłużny papier wartościowy. 

– Było tak wiele dezinformacji i niewłaściwego używania terminu ETF przez emitentów [ETN], prawdopodobnie w celu zaciemnienia ryzyka, które jest nieodłącznie związane z nabywaniem i inwestowaniem w ETN – powiedział Peter Lane, współzałożyciel Jacobi i dyrektor operacyjny. 

Bitcoin ETF autoryzowany na Guernsey 

W przeciwieństwie do ETN, Bitcoin ETF, który Jacobi Asset Management przygotowuje do uruchomienia, nie może być lewarowany. Firma podkreśliła też, że fundusz nie może wykorzystywać instrumentów pochodnych, co w przeciwnym razie mogłoby prowadzić do „znaczącego ryzyka kontrahenta”. Co ciekawe, nowy ETF został zatwierdzony na wyspie Guernsey. Ma to ułatwić jego uruchomienie, ponieważ jurysdykcja ta „nie podlega nieodłącznym brakom elastyczności związanym z byciem członkiem UE”.  

Według Michaela O’Riordana, założyciela firmy doradczej Blackwater Search and Advisory, uruchomienie funduszu Bitcoin ETF w Europie wiąże się z „bardzo dużymi” wyzwaniami regulacyjnymi. Wyjaśnił, że Bitcoin nie jest uznawany za kwalifikujący się składnik aktywów w ramach unijnej dyrektywy w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (Ucits), która umożliwia programom zbiorowego inwestowania działanie w całej Unii na podstawie zezwolenia jednego państwa członkowskiego. 

Aktywa cyfrowe w Europie 

Dane z Coinbase i Bloomberg pokazują, że przepływy netto do europejskich produktów inwestycyjnych (ETP) aktywów cyfrowych osiągnęły 483 miliony dolarów w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Co więcej, zgodnie z danymi Morningstar, które były analizowane przez serwis informacyjny Ignites Europe z branży zarządzania aktywami FT aktywa w europejskich ETP wynoszą 4,3 miliarda euro (ponad 4,8 miliarda dolarów). 

Źródło: bitcoin.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.