Po halvingu dynamika Bitcoina pozostaje zwyżkowa 

2024-04-24 / Tagi:

Po halvingu dynamika Bitcoina pozostaje zwyżkowa 

Po czwartym halvingu, który miał miejsce w miniony weekend dynamika rynku Bitcoina pozostaje pozytywna. Można, zatem założyć, że inwestorzy spodziewają się wyższych cen, a górnicy dobrze dostosowują swoje strategie operacyjne. Niewątpliwie nowi uczestnicy rynku skutecznie absorbują presję sprzedaży. 

Górnicy Bitcoin wywierają presję sprzedażową 

Halving, który miał za zadanie zwiększyć niedobór Bitcoina, zmniejszył jego dzienną podaż do 40–50 milionów dolarów. Analitycy spodziewają się, że liczby te będą wciąż spadały osiągając 30 milionów dolarów dziennie. W założeniach tych uwzględniono aktywne i uśpione dostawy oraz sprzedaż koparek. Szczególnie, że mniejsze zakłady wydobywcze są zmuszone do zamykania działalności ze względu na walkę o rentowność. Górnicy Bitcoin dostosowują obecnie swoje strategie operacyjne, aby uwzględnić redukcję nagród za bloki i wspierać swoje firmy przed spadkiem przychodów. 

– Historycznie rzecz biorąc, podczas halvingów Bitcoina wyłania się powszechny wzorzec, w którym górnicy wywierają znaczną presję sprzedażową, starając się maksymalizować zyski przed przewidywanym spadkiem zarobków. Strategia ta, choć ma na celu optymalizację zysków w obliczu obniżonych nagród za bloki, może mieć krótkoterminowy negatywny wpływ na rynek, potencjalnie prowadząc do zwiększonej zmienności i spadków cen – twierdzą analitycy Bitfinex Alpha. 

H2 Korzystna perspektywa krótkoterminowa 

Wiele jednak przemawia za tym, że górnicy dokonali sprzedaży wcześniej, wyładowując woje rezerwy Bitcoinów jeszcze przed halvingiem. W rezultacie nastąpił znaczny spadek ilości BTC wysyłanych na giełdy. Sugeruje to, że górnicy dokonywali sprzedaży z wyprzedzeniem lub zabezpieczali udziały w celu modernizacji swojej infrastruktury. Bitfinex stwierdził, że to posunięcie ze strony górników było korzystne w perspektywie krótkoterminowej, bowiem zminimalizowało szok rynkowy i rozłożyło potencjalną presję sprzedaży ze strony takich podmiotów na dłuższy okres. 

Cena Bitcoina w górę 

Analitycy Bitfinex odkryli również, że dynamika rynku wszystkich aktywów kryptowalutowych ewoluowała od czasu poprzednich halvingów, potencjalnie zmniejszając wpływ nowej emisji BTC na ceny rynkowe. Giełda kryptowalut przypisała tę zmianę rosnącemu popytowi i szerokiej akceptacji funduszy giełdowych Bitcoin ETF. Oczekuje się, że fundusze ETF typu spot Bitcoin odegrają kluczową rolę w kształtowaniu zmienności rynku. Dojdzie do tego ze względu na ich zdolność do przyciągania dużych napływów i wyzwalania odpływów. A połączenie ograniczonej podaży wynikającej z halvingu i wysokiego popytu na ETF może spowodować wzrost ceny BTC. 

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.