Po aktualizacji Dencun dynamika Ethereum pozostaje pozytywna

2024-03-18 / Tagi:

Po aktualizacji Dencun dynamika Ethereum pozostaje pozytywna

Przez pierwsze godziny po uruchomieniu na aktualizacji Dencun aktywność i dynamika podaży sieci Ethereum pozostały pozytywne. Jednak pomimo tego, w najnowszym cotygodniowym raporcie platformy CryptoQuant stwierdzono, że w krótkim okresie ETH jest narażony na ryzyko korekty cen. 

Aktualizacja Dencun 

Na początku warto przypomnieć, że aktualizacja Dencun, która została wdrożona 13 marca, ma na celu znaczne obniżenie opłat transakcyjnych w sieciach warstwy 2 opartych na Ethereum. Ma to zrobić poprzez mechanizm zwany proto-danksharding. Rozwiązanie to ma za zadanie zwiększyć skalowalność Ethereum poprzez zmianę pojemności obiektów typu blob z danymi, które będą działać jako tymczasowe miejsca do przechowywania. 

Po udanym uruchomieniu aktualizacji Dencun całkowita podaż ETH w dalszym ciągu spadała, osiągając najniższy poziom od sierpnia 2022 r. Przy całkowitej podaży ETH wynoszącej 120,09 mln, spadła ona do średniej z siedmiu dni wynoszącej -5000 ETH i było to najszybsze tempo dzienne od maja 2023 r. 

Pozytywna dynamika sieci Ethereum 

Portal CryptoQuant przypisał ten całkowity spadek podaży wysokiemu poziomowi, na którym spalane są opłaty transakcyjne w Ethereum. Ponieważ koszty transakcyjne przekraczające podstawową opłatę sieciową są wysyłane na nieaktywny adres, a całkowita podaż ETH znacząco spada. 

Wzrost opłat transakcyjnych wynika z dużej aktywności w sieci Ethereum. Widać to po gwałtownym wzroście liczby codziennych transakcji do wysokiego poziomu nienotowanego od maja 2023 r. Ponadto transfery ETH utrzymują się na wysokim poziomie i wynoszą łącznie ponad milion dziennie. 

Ryzyko korekty ceny Ethereum 

Oprócz wzrostu aktywności sieciowej, opłat transakcyjnych i transferów, obecnie stawką jest duża liczba ETH. Postawiono ponad 31,7 miliona ETH, co stanowi około 26% całkowitej podaży tej kryptowaluty. Chociaż te wskaźniki on-chain są pozytywne dla Ethereum, aktywo nadal jest narażone na ryzyko korekty cen. Analitycy twierdzą, że kryptowaluta osiągnęła najdroższy poziom od grudnia 2021 r., co sygnalizuje ryzyko odwrotu cen. 

Ponadto współczynnik MVRV ETH wynosi 2,0. Wskazuje to, że wartość aktywa jest 2 razy wyższa od jego średniej ceny zakupu w łańcuchu, a posiadacze ETH mają 50% niezrealizowanego zysku. Warto zauważyć, że ostatni raz wskaźnik na tym poziomie był widziany 30 listopada 2021 r., kiedy to aktywo było warte 4693 USD. 

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.