Październik odnotowuje najniższy w historii dzienny wolumen obrotu produktami krypto

2022-11-02 / Tagi:

Październik odnotowuje najniższy w historii dzienny wolumen obrotu produktami krypto

W tym miesiącu nadal możemy obserwować rekordowo niski średni dzienny łączny wolumen obrotu produktami krypto. Jednak pomimo niskiej liczby codziennych transakcji, istnieją pewne oznaki ożywienia rynku – przynajmniej w przypadku produktów opartych na Bitcoinie. 

Niski dzienny wolumen obrotu produktami krypto 

Pomimo tego, że rynek kryptowalut wykazuje oznaki stopniowego ożywienia, z Bitcoinem utrzymującym się powyżej psychologicznie ważnego poziomu 20 000 USD, w tym miesiącu nadal ustanowiono rekordowo niski średni dzienny łączny wolumen obrotu produktów krypto. 

Z raportu CryptoCompare, który został opublikowany 27 października wynika, że średni dzienny wolumen obrotu instytucjonalnymi produktami kryptograficznymi spadł w październiku o 34,1% – do 61,3 miliona dolarów. Prawie wszystkie produkty objęte raportem odnotowały duży spadek średnich dziennych wolumenów – od -24,3% do -77,5%. 

Tendencja spadkowa w dziennym handlu nie ogranicza się do ostatnich zawirowań na rynku, ale sięga jeszcze listopada ubiegłego roku. Niewielki wyjątek mogliśmy jedynie zaobserwować w maju 2022 roku. Niestety październik stał się drugim miesiącem od września 2020 r., w którym średnie dzienne wolumeny spadły poniżej 100 mln USD. 

Wartość zarządzanych aktywów wzrosła 

Jednak raport zauważa także pewne optymistyczne zmiany w innych wskaźnikach rynkowych. Łączna wartość zarządzanych aktywów (AUM) we wszystkich produktach do inwestowania w aktywa cyfrowe wzrosła o 1,76% – do 22,9 mld USD w porównaniu z wrześniem. Warto podkreślić, że był to pierwszy wzrost AUM od lipca. 

Wartość AUM w produktach powierniczych, która stanowi 77,3% rynku, wzrosła w październiku o 2,34% do 17,7 mld USD. Z kolei wartość AUM reprezentowana przez fundusze ETF spadła o 1,59% do 2,21 mld USD. 

Ożywienie rynku w przypadku Bitcoina 

Kolejnym ważnym wskaźnikiem są przepływy netto. W październiku tego roku tygodniowe przepływy netto dla produktów opartych na Bitcoinie odnotowały wpływy średnio 8,37 mln USD, a krótkoterminowe produkty oparte na Bitcoin wynoszące średnio 5,03 mln USD. 

Sytuacja jest znacznie gorsza w przypadku produktów opartych na Ethereum. Odnotowały one drugie co do wielkości ujemne przepływy netto w wysokości 2,87 mln USD. Co ciekawe, w tym samym czasie natywny token Ethereum – Ether, odnotował lepsze zyski niż BTC, podskakując o około 14% – osiągając w październiku tygodniowe maksimum wynoszące 1554 USD. W chwili pisania tego tekstu cena ETH wynosi 1508 USD. 

Źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.