MFW pracuje nad globalną platformą dla CBDC 

2023-06-21 / Tagi:

MFW pracuje nad globalną platformą dla CBDC 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) pracuje nad globalną platformą dla CBDC. Dzięki temu rozwiązaniu cyfrowe waluty uruchamiane przez światowe rządy mają być bardziej interoperacyjne – a co za tym idzie bardziej wydajne. 

Globalne transakcje CBDC 

Agencja prasowa Reuters poinformowała w poniedziałek, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) pracuje nad globalną platformą dla CBDC. To wszystko po to, by cyfrowe waluty banku centralnego (CBDC) uruchomione przez światowe rządy były bardziej interoperacyjne. Agencja uważa, że powszechna zgoda na taką platformę może być konieczna, aby zapewnić, że kryptowaluty na rynku prywatnym nie wypełnią próżni funkcjonalnej.  

Dyrektor zarządzająca MFW Kristalina Georgieva dodała, że przygotowywana platforma ma umożliwiać transakcje CBDC między poszczególnymi krajami. 

– CBDC nie powinny być fragmentarycznymi propozycjami krajowymi(…) Aby mieć bardziej wydajne i sprawiedliwe transakcje, potrzebujemy systemów łączących kraje: potrzebujemy interoperacyjności. Z tego powodu w MFW pracujemy nad koncepcją globalnej platformy CBDC – powiedziała Kristalina Georgieva. 

Cyfrowe waluty to nowe możliwości 

CBDC to natywna cyfrowa waluta emitowana przez bank centralny danego kraju, podobnie jak tradycyjne waluty fiducjarne. Mogą być one zabezpieczone walutą fiducjarną lub innymi aktywami, takimi jak złoto. Mogą też być traktowane jako ekwiwalent tych aktywów. Georgieva podkreśliła, że wówczas gdy kryptowaluty nie są zaprojektowane w ten sposób, stanowią „inwestycje spekulacyjne”. 

Niektóre z zapowiadanych korzyści płynących z CBDC obejmują między innymi promowanie włączenia finansowego i obniżenie kosztów płatności. Średnie opłaty za przekaz wynoszą obecnie 6,3% – daje to 44 miliardy dolarów rocznie.  

– Jeśli kraje opracowują CDBC tylko do użytku krajowego, nie wykorzystujemy w pełni ich możliwości – dodała Georgieva. 

Zauważono, że już 114 krajów prowadzi działania w zakresie wprowadzenia CBDC, a 10 „przekracza linię mety”. Jednak wiele z tych państw jest wciąż na wczesnym etapie, a kraje takie jak Stany Zjednoczone i Kanada nadal zastanawiają się, czy warto rozwijać tego typu projekty. 

Sprzeciw wobec prywatnego rynku kryptowalut 

Klasyczne zdecentralizowane kryptowaluty, takie jak Bitcoin, również były chwalone jako potencjalne narzędzie do tańszych przekazów pieniężnych. Przypominamy, że Salwador uczynił Bitcoina prawnym środkiem płatniczym w 2021 roku i uruchomił sponsorowany przez państwo portfel Chivo. Jednak MFW nigdy nie był fanem adopcji Bitcoina w Salwadorze. Między innymi z obawy, że status waluty aktywów zdestabilizuje lokalną gospodarkę. 

Z kolei stablecoiny, takie jak Tether (USDT) i USD Coin, również zostały poddane analizie pod kątem ich zdolności do depegowania i ryzyka związanego z ich rezerwami. W pięciopunktowym schemacie regulacji kryptowalut, który MFW zalecił na początku tego roku, zauważono, że emitenci stablecoinów powinni być regulowani na takich samych zasadach jak klasyczne banki. 

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.