Kapitalizacja rynkowa Tether osiąga szczyt na poziomie 90 miliardów USD 

2023-12-07 / Tagi:

Kapitalizacja rynkowa Tether osiąga szczyt na poziomie 90 miliardów USD 

Tether odnotowuje ciągły wzrost swojej kapitalizacji rynkowej, osiągając najwyższy w historii poziom 90 miliardów dolarów. Ten wzrost sugeruje odnowione zaufanie do rynku kryptowalut i to pomimo trwającej wrogości regulacyjnej. 

Stan rynku stablecoinów 

6 grudnia Tether osiągnął najwyższy w historii poziom 90 miliardów dolarów. Co ciekawe, w ciągu ostatniego miesiąca kapitalizacja rynkowa tego stablecoina wzrosła o około 6%, zwiększając od początku roku wzrost do ponad 35% z skromnych 66,24 miliardów dolarów. Pokazuje to zdolność projektu do radzenia sobie ze zmiennością rynku i przywracania zaufania inwestorów. 

W następstwie poważnych incydentów, takich jak upadek Luny i kryzys związany z Silicon Valley Bank (SVB), nastąpił znaczny spadek ogólnej podaży monet typu stablecoin, co sygnalizowało brak zaufania do rynku. Jednak od października 2023 r. obserwuje się stały wzrost całkowitej podaży stablecoinów, co wskazuje na pozytywną zmianę. Według najnowszego raportu platformy CoinMetrics ta trajektoria wzrostowa służy jako wczesny wskaźnik zwiększonej płynności w łańcuchu, sugerując scenariusz, w którym więcej kapitału jest gotowego do wykorzystania. 

Popularność stablecoinów 

USDC to token, który powszechnie jest stosowany w aplikacjach zdecentralizowanych finansów (DeFi). Jego znaczna część podaży pochodzi z inteligentnych kontraktów i osiągnęła szczyt na poziomie ponad 20 miliardów dolarów w marcu 2022 r. Jednak w ciągu roku liczba ta spadła o połowę w stosunku do szczytowego poziomu 14 miliardów dolarów osiągając w grudniu 7 miliardów dolarów. Natomiast Tether (na Ethereum), utrzymywany głównie na rachunkach będących własnością zewnętrzną (EOA), wykazał inną trajektorię. Zaangażowanie tej kryptowaluty w inteligentne kontrakty wzrosło, z 4 miliardów dolarów (z początku roku) do ponad 6 miliardów dolarów. We wspomnianym wcześniej raporcie stwierdzono również, że liczba adresów przechowujących kwoty przekraczające 100 tys. USDC spadła do 13 tys., podczas gdy adresy USDT w Ethereum pozostają stosunkowo stabilne. 

Okazuje się jednak, że USDT w sieci Tron to zupełnie inna historia. Tether odnotowuje tam stały wzrost popularności, a prawie 40 tys. adresów posiada kwotę przekraczającą 100 tys. dolarów. Taki trend można przypisać niższym opłatom transakcyjnym i potencjalnie rosnącemu zastosowaniu w gospodarkach rozwijających się w niektórych częściach Ameryki Łacińskiej, Afryki czy Azji. 

Wolumen transakcji spot 

Co więcej, nastąpił także znaczny wzrost wolumenu transakcji spot na monetach typu stablecoin stabilnych. Podkreśla to ich użyteczność jako aktywów notowanych zarówno na platformach scentralizowanych, jak i zdecentralizowanych. Platforma CoinMetrics odkryła, że USDT nadal dominuje w wolumenie zaufanych transakcji spot, osiągając 15 listopada 18,8 miliarda dolarów. Wolumeny te ustępują jedynie wolumenom obserwowanym podczas znaczących wydarzeń rynkowych, takich jak upadek Terra, FTX i SVB . Wolumen USDC również ostatnio wzrósł, osiągając w listopadzie 2,5 miliarda dolarów, co stanowi rekordowy poziom wolumenu obrotu USDC. Natomiast wolumeny innych stablecoinów spadły, głównie ze względu na zmniejszenie wolumenów BUSD. 

Ogólnie rzecz biorąc, tendencja wzrostowa wolumenu oznacza rosnące zainteresowanie traderów i inwestorów uzyskaniem ekspozycji na aktywa kryptograficzne z potencjałem aprecjacji, szczególnie w obliczu ożywienia na szerszych rynkach kryptowalut. 

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.