Jak cena Ethereum zareaguje na zatwierdzenie Bitcoin ETF? 

2024-01-08 / Tagi:

Jak cena Ethereum zareaguje na zatwierdzenie Bitcoin ETF? 

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zbliża się do ostatecznego terminu związanego z podjęciem decyzji w sprawie ETF Bitcoin, a rynek wciąż ma nadzieję na zatwierdzenie. To kluczowe wydarzenie może mieć daleko idące konsekwencje dla całej branży, w tym dla Ethereum. 

Szansa dla Ethereum ETF 

Zatwierdzenie funduszu ETF Bitcoin mogłoby ustanowić precedens regulacyjny ułatwiający drogę innym funduszom ETF opartym na kryptowalutach. Wynika to z tego, że zatwierdzenie Bitcoin ETF prawdopodobnie wiązałoby się z ustanowieniem ram, które mogłyby mieć zastosowanie do innych kryptowalut, w tym Ethereum. 

Warto przypomnieć, że w grudniu 2023 r. SEC odłożyła do maja 2024 r. podjęcie decyzji w sprawie kilku oczekujących na rozpatrzenie wniosków o ETF Ethereum. Dotyczy to funduszu ETF Hashdex Nasdaq Ethereum, funduszu ETF Grayscale Ethereum Futures, funduszu spot Ethereum ETF VanEck oraz funduszu spot Ethereum ETF złożonego przez Cathie Wood’s ARK Invest i 21Shares. 

Opóźnienia te stanowią część procesu decyzyjnego SEC, który obejmuje gromadzenie opinii przed ostatecznym podjęciem decyzji o umieszczeniu tych funduszy ETF na giełdzie. Niemniej jednak pojawiają się one również w związku z próbą sklasyfikowania niektórych kryptowalut typu dowód stawki (PoS) jako papierów wartościowych. Co ciekawe, Ethereum nie jest wymieniane jako papier wartościowy w żadnym z ostatnich procesów sądowych SEC skierowanych przeciwko giełdom kryptowalut. Komisja nie zakwestionowała również klasyfikacji Ethereum w procesie rejestracji ETF w Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC). 

Zwiększa to potencjał zatwierdzenia spotowego funduszu ETF Ethereum w USA do maja 2024 r., a to prawdopodobnie spowoduje wzrost cen ETH. 

Korelacja Ethereum-Bitcoin 

Jeśli zatwierdzenie Bitcoin ETF nie stanie się wydarzeniem zachęcającym do sprzedaży to cena Ether jest dobrze przygotowana na wzrost. Wynika to ze stałej korelacji z ceną BTC w ostatnich latach. Oznacza to, że zatwierdzenie Bitcoin ETF może spowodować znaczny wzrost ekspozycji na kryptowaluty wśród tradycyjnych inwestorów. To z kolei prawdopodobnie doprowadzi do wzrostu ceny ETH, ponieważ rynek przewiduje zwiększony popyt. 

I odwrotnie, opóźnienie lub odmowa może skutkować krótkoterminową presją niedźwiedzia, gdy rynek będzie próbował się dostosować do bieżących wydarzeń. Niedawne badanie Bitwise wykazało, że tylko 39% doradców finansowych z siedzibą w USA uważa, że fundusz ETF Bitcoin zostanie zatwierdzony w tym roku. 

Dane techniczne wskazują na korektę cen ETH 

Z technicznego punktu widzenia cena ETH tuż przed decyzją w sprawie Bitcoin ETF podąża w pobliżu linii trendu oporu dominującej formacji klina wzrostowego. Opóźnienie lub odmowa SEC może skutkować korektą cen w kierunku dolnej linii trendu klina w pobliżu 1865 dolarów. Poziom ten pokrywa się z linią Fibonacciego wynoszącą 0,236 ETH i jej 50-tygodniową wykładniczą średnią kroczącą. Z drugiej strony, zatwierdzenie ETF może spowodować, że Ethereum całkowicie unieważni swoją konfigurację klina rosnącego na rzecz wzoru odwrócenia trójkąta rosnącego. Docelowy wzrost trójkąta wynosi blisko 3870 dolarów (do marca) – stanowi to wzrost o 75% w stosunku do obecnego poziomu cen i zbiega się z linią Fibonacciego na poziomie 0,786. 

Źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.