Główna sieć Shibarium jest już aktywna 

2023-08-18 / Tagi:

Główna sieć Shibarium jest już aktywna 

16 sierpnia zespół stojący za Shiba Inu uruchomił sieć główną Shibarium – rozwiązanie do skalowania warstwy 2 Ethereum. Doszło do tego po miesiącach testów, w których uczestniczyły miliony użytkowników i utworzono 21 milionów portfeli. 

Blockchain Shibarium uruchomiony 

Zespół Shiba Inu potwierdził w środę, że główna sieć Shibarium jest już aktywna i gotowa do użycia zarówno dla użytkowników, jak i programistów. 

Shibarium opiera się na nowym mechanizmie konsensusu zwanym dowodem uczestnictwa (PoP), który działa poprzez wybór walidatorów proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich kryptowalut. Ma to na celu uniknięcie kosztów obliczeniowych schematów dowodu pracy. Nowe rozwiązanie blockchain L2 zostało zaprojektowane do interakcji z podstawowym blockchainem warstwy 1 Ethereum, zapewniając bardziej skalowalną i opłacalną platformę transakcyjną. 

Ekosystem Shiba Inu 

Token Shiba Inu zyskał popularność podczas hossy w latach 2020–2021, nawet na krótko wyprzedzając Dogecoinahttps://cointelegraph.com/doge-price-index. Jednak na długo nie utrzymał zysków i podczas bessy stracił ponad 80% swojej wyceny. Jednak spadek cen nie odstraszył społeczności Shiba Inu, która zbudowała zdecentralizowany ekosystem wokół kryptowaluty, obejmujący zdecentralizowaną giełdę ShibaSwap i natywny token BONE, a także metaverse i grę Web3. Co więcej, w oczekiwaniu na uruchomienie Shibarium cena SHIB również wzrosła do nowego wielotygodniowego maksimum. 

Przed uruchomieniem sieci głównej główny programista Shiba Inu, występujący pod pseudonimem Shytoshi Kusama, zauważył, że L2 zyskał już dużą popularność dzięki nowym projektom. W poście na X (wcześniej znanym jako Twitter) deweloper udostępnił zrzut ekranu firm rozwijających się obecnie na Shibarium, sugerując, że korzysta już z niego ponad 100 firm. 

Funkcjonalności Shibarium 

Kusama zauważył, że wiele osób w świecie technologii mówi o „aplikacji do wszystkiego”, ale te innowacje muszą być wprowadzane z perspektywy społeczności i decentralizacji. Dodał, że Shibarium uwzględnia obie te zasady w swoich działaniach, jednocześnie szanując „zasady decentralizacji, interoperacyjności i projektowania zorientowanego na użytkownika zarówno dla blockchain, jak i całego sektora technologicznego”. Programista powiedział także, że aspekty walidatora i delegatora nowego L2 utrzymają zdecentralizowane Shibarium, ale prawdziwa innowacja leży w ramach, zarządzaniu i statucie, które pomagają zarządzać technologią, społecznością, aspektami ochronnymi oraz innowacjami. 

Shibarium będzie wykorzystywać walidator Heimdall i węzły produkcji bloków Bor, bardzo podobne do ekosystemu Polygon. Heimdall będzie oparty na silniku konsensusu Tendermint, podczas gdy Bor będzie w pełni kompatybilny z maszyną wirtualną Ethereum. Użytkownicy muszą zablokować 10 000 BONE w sieci Shibarium, aby zostać walidatorami. Z opublikowanych informacji wynika, że dwadzieścia jeden milionów BONE zostanie zarezerwowanych, jako nagrody dla walidatorów oraz delegatów w ekosystemie Shibarium i wykorzystane do opłacenia autoryzowanych opłat za gaz. 

Źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.