Ethereum i Polygon przyciągają większość nowych użytkowników

2024-04-10 / Tagi:

Ethereum i Polygon przyciągają większość nowych użytkowników

W pierwszym kwartale 2024 roku Ethereum i jego rozwiązanie skalujące w warstwie 2, Polygon, przyciągnęły zdecydowanie najwięcej nowych użytkowników. Co ciekawe, ekspansja nowych użytkowników napędzana aktywnością NFT wykazała większą zmienność w różnych sieciach w porównaniu z DeFi. 

Ethereum i Polygon zdobywają nowych użytkowników 

Najnowszy raport platformy Flipside ujawnił, że od początku roku spośród obserwowanych sieci EVM to Ethereum i Polygon pozyskały najwięcej nowych użytkowników. Polygon mógł pochwalić się wynikiem wynoszącym 12,3 miliona, a Ethereum 13,4 miliona – stanowiło to około 70% nowych użytkowników we wszystkich obserwowanych sieciach (według stanu na 27 marca). Kolejne miejsce zajęła sieć Arbitrum, która w tym samym okresie odnotowała 4,7 miliona nowych użytkowników. 

Biorąc pod uwagę bogatą historię Ethereum i Polygon, nie jest zaskakujące to, że posiadają one znaczącą dominację na rynku. W ujęciu względnym w okresie od stycznia do marca 2024 r. wzrost liczby nowych użytkowników Ethereum i Polygon wyniósł odpowiednio zaledwie 298,3% i 359,7%. W efekcie sieci te znajdują się w środku stawki pośród wszystkich obserwowanych blockchainów. 

DeFi – główny czynnik wzrostu  

W tym roku DeFi okazało się głównym katalizatorem ekspansji nowych użytkowników. Spośród wszystkich monitorowanych sieci EVM wolumen handlu DeFi wzrósł. Ethereum prowadzi ze skumulowanym wolumenem handlu wynoszącym 1 miliard dolarów, a najbardziej pracowity dzień handlowy odnotowano 5 marca, kiedy liczby przekroczyły 428 milionów dolarów. W rzeczywistości marzec okazał się najbardziej aktywnym okresem handlowym we wszystkich obserwowanych sieciach. 

Chociaż w zeszłym tygodniu aktywność handlowa DeFi na rynkach Optimism i Arbitrum odnotowała niewielki spadek, ogólnie aktywność DeFi wykazywała stałą tendencję wzrostową. Stanowi to wyraźny kontrast w stosunku do nieregularnych wahań rynkowych występujących przez większą część 2023 r. 

Pomimo tego, że pod względem pozyskiwania nowych użytkowników Arbitrum pozostawało znacząco w tyle za Ethereum i Polygon, sieci udało się uzyskać silną drugą pozycję pod względem wolumenu obrotu nowymi użytkownikami, gromadząc 9,5 miliarda dolarów od początku 2024 r. Tę różnicę w wynikach przypisano wysokiemu wolumenowi transakcji NFT firmy Polygon – osiągnęła ona dzienny szczyt na poziomie 6,3 miliona dolarów na początku stycznia. 

Mieszane wyniki w NFT 

Zaangażowanie nowych użytkowników w działalność NFT wykazuje „mieszane” wzorce, przy czym w dwóch największych sieciach występują kontrastujące trendy. W porównaniu do DeFi, wzrost liczby nowych użytkowników w oparciu o aktywność NFT wykazywał większą zmienność w zależności od sieci. Warto zauważyć, że od początku roku aktywność handlowa NFT nowego użytkownika Polygon stale spada jednak aktywność na Ethereum i Base stale rośnie. Co ciekawe, we wszystkich innych sieciach handel NFT zmieniał się z tygodnia na tydzień, bez wyraźnego wzorca. 

Od początku roku Ethereum i Polygon utrzymują najwyższy wolumen transakcji NFT w USD. Dzienny wolumen Ethereum utrzymuje się stale powyżej 1 miliona dolarów, a Polygon na początku stycznia osiągnął szczyt na poziomie ponad 6 milionów dolarów, po czym spadł do mniej niż 500 000 dolarów. 

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.