Czym jest Arbitrum? Jak działa projekt?

2023-02-08 / Tagi:

Czym jest Arbitrum? Jak działa projekt?

Czym jest Arbitrum? To rozwiązanie warstwy 2 zostało zaprojektowane, by poprawić możliwości inteligentnych kontraktów Ethereum – zwiększa ich szybkość i skalowalność, przy jednoczesnym dodaniu dodatkowych funkcji prywatności.

Koncepcja – czym jest Arbitrum?

Na początku warto wyjaśnić czym jest Arbitrum. Jaka jest podstawowa koncepcja tego projektu? Większość zdecentralizowanych aplikacji (dApps) działa na Ethereum, globalnym blockchainie typu open source. Podstawowym celem łańcucha jest ustanowienie globalnego wzajemnego połączenia, którego każdy może użyć do budowania zdecentralizowanych programów. Ethereum umożliwia inteligentne kontrakty, w których programiści mogą pisać kod w celu stworzenia cyfrowej waluty.

Niestety szybka ekspansja i rosnąca baza użytkowników Ethereum spowodowały przeciążenie sieci i gwałtowny wzrost cen transakcji. Ten problem ze skalowalnością wynika z ograniczeń architektury sieci. Aby utrzymać sieć Ethereum (warstwa 1), stworzono różne rozwiązania skalowania, w tym łańcuchy boczne warstwy 2. Te zupełnie nowe łańcuchy umożliwiają użytkownikom szybkie i ekonomiczne przenoszenie aktywów. Właśnie jednym z takich rozwiązań L2 jest Arbitrum. Ma ono na celu rozszerzenie potencjału inteligentnych kontraktów Ethereum poprzez zwiększenie ich szybkości i skalowalności, oferując jednocześnie dodatkowe funkcje prywatności.

Jak działa Arbitrum? Czym jest Optimistic Rollup?

Szukając odpowiedzi na pytanie czym jest Arbitrum, można spotkać się ze sformułowaniem, że jest to Rollup typu Optimistic. Co to oznacza? Rollupy tego typu zakładają, że wszystkie nowe bloki dodane do łańcucha są ważne, chyba że zostaną zakwestionowane przez innego uczestnika. Właśnie z tego powodu technologia Arbitrum określana jest jako „optymistyczna”. Wynika to z tego, że transakcje przetwarzane przez ten protokół będą ważne i prawdziwe w momencie zawierania transakcji. Co więcej, optymistyczne pakiety zbiorcze zakładają, że wszystkie nowe dodatki do sieci są autentyczne, chyba że inny uczestnik sieci zakwestionuje je w ciągu tygodnia. ZK-Rollupy potwierdzają dowody kryptograficzne do sprawdzania każdego nowego bloku dodawanego do sieci, eliminując opłaty zaufania walidatorów. Bez wątpienia technologia ZK-Rollup ma potencjał.

Czym jest Arbitrum? Token, projekty

Wyjaśniając czym jest Arbitrum nie sposób pominąć tego, jakie projekty znajdują się na tej warstwie? Do najbardziej charakterystycznych projektów na Arbitrum należą Sushiswap, Curve, Abracadabra, AnySwap i Synapse. Ponadto Uniswap, jedna z najpopularniejszych zdecentralizowanych giełd (DEX) w sieci Ethereum, przeprowadziła ankietę wśród uprawnionych do tokenów zarządzających, aby sprawdzić, czy chcą, aby platforma została przesłana na Arbitrum One. Badani wybrali Arbitrum zamiast Optimism, podczas gdy Uniswap planował użycie rozwiązania 2 Optimism. Ostatecznie jednak Uniswap wdrożył Optymism, w efekcie czego włączenie Arbitrum do platformy może zająć nieco więcej czasu.

Ale czy istnieje token Arbitrum? Offchain Labs, firma stojąca za Arbitrum nie ma ani nie spodziewa się wyprodukować tokena Arbitrum. Oznacza to, że nie ma żadnego natywnego tokena platformy Arbitrum a kontrakty mogą wykorzystać kryptowalutę opartą na Ethereum.

Źródło: blockchain-council.org; cointelegraph.com

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.