Czym jest Polkadot (DOT)?

2022-03-01 / Tagi:

Czym jest Polkadot (DOT)?

Czym jest Polkadot? Jest to sieć blockchain polegająca na wielołańcuchowości, która dąży do stworzenia zdecentralizowanej sieci w której to użytkownik ma kontrolę nad jej skalowalnością. Z siecią Polkadot współistnieje również token DOT która opiera się o system proof of stake. 

Czym jest Polkadot w praktyce? 

Czym jest Polkadot jednak jeśli chodzi o praktyczne jego zastosowanie? Otóż podstawową zaletą tej sieci jest możliwość przyłączania do niej łańcuchów z obcych sieci co w prostszych słowach oznacza, iż daje nam szansę na wymianę danych z innymi typami sieci blockchain. Co jednak oferuje nam sieć Polkadot? Jest to oczywiście między innymi wysyłanie i odbieranie pieniędzy w blokach które otrzymują autoryzację co 6 sekund. Dzięki wielołańcuchowości rozwiązuje się wiele problemów, które mogą pojawiać się przy innych sieciach, takich jak: skalowalność, bezpieczeństwo sieci, wysokie opłaty, zatory oraz niekompatybilność niektórych blockchainów.  

Natywny token Polkadot czyli DOT 

Natywnym tokenem sieci Polkadot jest DOT. Zajmuje on 12. miejsce pod względem kapitalizacji rynkowej z wynikiem 17 671 497 958 USD. Oznacza to że wyprzeda on pod tym względem tak popularne projekty jak Dogecoin czy Shiba Inu. Jego podaż wg CoinMarketCap na dzień 28-02-2022 wynosi 987 579 315 tokenów DOT, natomiast cena oscyluje w okolicach 18 dolarów amerykańskich. ATH (All Time High) osiągnięte na początku listopada roku 2021 wynosiło ponad 53 dolary. Było to oczywiścieprzed ogromnymi spadkami na rynku krypotwalut. Ta sytuacja jednak pokazuje nam potencjał tokena Polkadot (DOT), oraz pozwala zastanawiać się nad jego przyszłymi wzrostami. 

Polkadot jako blockchain przyszłości? 

Wiele osób określa sieć Polkadot jako blockchain przyszłości. Jest to na pewno związane zaangażowaniem twórców w ten projekt oraz nieustannie rozwijającymi się możliwościami związanymi ze zwiększającym się popytem na kryptowaluty. Zdecydowanymi argumentami opowiadającymi się za Polkadot są jego szybkość, decentralizacja, a co najważniejsze bezpieczeństwo. DOT jak pokazała historia może posiadać również dobrą wartość inwestycyjną co może zrównywać mu coraz więcej fanów. Jakie jednak mogą być zagrożenia dla projektu który tak mocno ugruntował się na rynku kryptowalut. Z pewnością jest to konkurencja. Z biegiem czasu powstaje coraz więcej projektów opierających się na możliwości łączenia wielu blockchainów w jednej sieci, a przykładem jednej z nich jest Cosmos (link do artykułu: https://twojkurs.pl/czym-jest-cosmos-atom/), który również opiera się na takich rozwiązaniach. Jednak stale rosnąca popularność wokół sieci Polkadot oraz wizja rozwoju pozwala patrzeć optymistycznie na przyszłość tego projektu na rynku kryptowalutowym. 

Źródło: comparic.pl

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.