Czym jest cyfrowe Euro? 

2022-03-08 / Tagi:

Czym jest cyfrowe Euro? 

Czym jest cyfrowe Euro? Jest to elektroniczna wersja pieniądza emitowana przez Eurosystem, która zgodnie z założeniami po swoim wejściu na rynek ma mieć taką samą wartość, jak obecne środki płatnicze obowiązujące w Strefie Euro. 

Czym jest cyfrowe Euro? 

Czym jest cyfrowe Euro? Zgodnie z założeniami ta wirtualna waluta ma być Euro – tak jak banknoty, ale cyfrowe. Twórcy tego projektu wskazują, że byłaby to elektroniczna forma pieniądza emitowana przez Eurosystem (EBC i krajowe banki centralne) i dostępna dla wszystkich obywateli i firm. Czy zatem ta elektroniczna wersja pieniądza ma zastąpić gotówkę? Wszystko wskazuje na to, że cyfrowe Euro ma być uzupełnieniem gotówki, bowiem w strefie Euro będzie ona nadal dostępna. Natomiast Euro w formie cyfrowej, funkcjonujące obok tradycyjnych pieniędzy, ma stanowić odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie konsumentów na szybkie i bezpieczne płatności cyfrowe. 

Warto podkreślić, że póki co wprowadzenie cyfrowego Euro nie jest ostatecznie przesądzone, a najbliższe miesiące pozwolą EBC wyciągnąć więcej wniosków na temat projektu oraz podjąć decyzję odnośnie do jego wdrożenia. Zgodnie z zapowiedziami, jeśli wszystko poszłoby po myśli twórców projektu, to najwcześniej za 4- 5 lat pierwsi Europejczycy mogliby zacząć korzystać z cyfrowego Euro. 

Czym jest cyfrowe Euro w kontekście stablecoinów i kryptowalut? 

Jednak, czym jest cyfrowe Euro w odniesieniu do takich wirtualnych walut jak stablecoiny czy kryptowaluty? Jak wcześniej wspominaliśmy cyfrowe Euro ma być pieniądzem emitowanym przez bank centralny - a zatem przez niego gwarantowanym - i skonstruowanym tak, żeby spełniało potrzeby obywateli, czyli było wolne od ryzyka i zapewniało ochronę prywatności i danych. Wynika to z tego, że banki centralne mają obowiązek chronić wartość pieniądza - bez względu na to, czy jest on w formie fizycznej czy cyfrowej. Natomiast stabilność i niezawodność stablecoinów ostatecznie zależy od tego, kto je emituje, jak jest on wiarygodny oraz czy można wyegzekwować jego obietnicę utrzymania niezmiennej w czasie wartości. Ponadto emitenci prywatni mogą wykorzystywać dane osobowe do celów komercyjnych. Z kolei w przypadku kryptowalut w ogóle nie można zidentyfikować odpowiedzialnego za nie podmiotu, a co za tym idzie nie daje się egzekwować zobowiązań. 

Czy cyfrowe Euro zapewni anonimowość? 

Tak naprawdę o tym, czym jest cyfrowe Euro w praktyce i jak działa będziemy mogli przekonać się dopiero za kilka lat. Eurosystem eksperymentuje w tej chwili z różnymi podejściami i technologiami, które umożliwiałyby udostępnienie cyfrowego euro. Są wśród nich rozwiązania zarówno scentralizowane, jak i zdecentralizowane, takie jak DLT. Jednak jak już wielokrotnie podkreślano żadna decyzja w tek kwestii jeszcze nie zapadła. Czy zatem korzystanie z tej wirtualnej waluty, podobnie jak w przypadku kryptowalut zapewni nam anonimowość? Projekt zakłada, że system pozwalałby dokonywać płatności bez udostępniania danych podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem informacji koniecznych do zapobiegania nielegalnym działaniom. Osoby pracujące nad tym rozwiązaniem wskazują też, że utrzymanie prywatności płatności wymaga ochrony różnego rodzaju danych: tożsamości użytkownika, danych o samej płatności (tj. jej kwocie) oraz metadanych związanych z transakcją (np. adresu IP urządzenia wykorzystanego do dokonania transakcji). Dlatego bardzo prawdopodobne jest to, że użytkownicy będą musieli się zidentyfikować przy pierwszym dostępie do usług w cyfrowym Euro – jednak przy zastosowaniu różnych stopni ochrony w odniesieniu do dokonywanych płatności. Wysoki poziom ochrony mogłyby też zapewnić – na podstawie dobrze zdefiniowanych przepisów - np. jednostki analityki finansowej. Tak, by w razie podejrzenia działań przestępczych móc zidentyfikować nadawcę i odbiorcę płatności. 

Źródło: ecb.europa.eu 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.