Czy MATIC stanie się POL? 

2023-07-14 / Tagi:

Czy MATIC stanie się POL? 

Rozwiązanie do skalowania Ethereum – Polygon – przedstawiło nową propozycję, która ma na celu zamianę nazwy tokena MATIC na POL. Przejście to wyznacza ambitny plan działania i jest częścią niedawno wydanej mapy drogowej Polygon 2.0. 

Aktualizacja natywnego zasobu sieci 

Zespół stojący za ekosystemem Polygon przedstawił nową propozycję, która ma na celu zamianę nazwy tokena MATIC na POL. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, grupa założycieli i badaczy ekosystemu Polygon opublikowała białą księgę proponującą POL, techniczną aktualizację natywnego zasobu sieci. Token ten, który został nazwany „tokenem trzeciej generacji” ma stać się głównym narzędziem do koordynacji i rozwoju ekosystemu. 

Bitcoin jest pierwszym natywnym tokenem, który odniósł duży sukces. Chociaż odegrał kluczową rolę w protokole Bitcoin, jest nieproduktywnym zasobem; nie daje swoim posiadaczom żadnej roli w protokole ani zachęty do pełnienia takiej roli. Ethereum poprawiło to i ustanowiło drugą generację natywnych zasobów protokołów – produktywnych tokenów. Produktywne tokeny pozwalają ich posiadaczom stać się walidatorami w odpowiednich protokołach, wykonywać pożyteczną pracę i otrzymywać za to nagrody. POL firmy Polygon robi kolejny krok w tym kierunku i wprowadza trzecią generację natywnych zasobów – hiperproduktywne tokeny – możemy przeczytać w komunikacie Polygon. 

Ulepszenia sieci Polygon 

Jak widać, dzięki świeżo przeprojektowanej architekturze systemu POL wprowadza się hiperproduktywne tokeny, jednocześnie sieć pozwala swoim posiadaczom zostać walidatorami i otrzymywać nagrody. Co ważniejsze, POL umożliwi walidatorom walidację dowolnej liczby łańcuchów. 

Kolejnym „ulepszeniem zmieniającym zasady gry” zawartym we wniosku jest to, że każda sieć może oferować walidatorom wiele ról (i odpowiadające im nagrody). Polygon Labs w swoim oświadczeniu dodało, że użyteczność POL koncentruje się na walidatorach, z naciskiem na dostosowanie i zachęcenie ich do wykonywania pożytecznej pracy. 

Z opublikowanych informacji wynika, że narzędzie POL będzie obejmować wszystkie protokoły powiązane z rozwiązaniem do skalowania, w tym Polygon PoS, zkEVM i Supernets. 

Rozwój Polygon 

Oczekuje się, że po zatwierdzeniu propozycji staking POL utoruje drogę dla trzech strumieni zachęt – nagród protokołowych, opłat transakcyjnych i dodatkowych nagród. 

Co ciekawe, rozwój nastąpił miesiąc po tym, jak amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) stwierdziła, że MATIC jest niezarejestrowanym papierem wartościowym. Jednak Polygon Labs podkreśla, że najnowsza propozycja nie jest odpowiedzią na ostatnie wydarzenia, które mają miejsce w środowisku regulacyjnym na całym świecie. 

– Odkąd Matic Network rozszerzył swoją wizję i zmienił nazwę na Polygon, publicznie dyskutowano i zrozumiano, że natywny token również powinien zostać ostatecznie zaktualizowany. Nad tą konkretną propozycją pracowano prawie rok – wyjaśnia zespół Polygon. 

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.