Czy cena Bitcoina utrzyma się powyżej poziomu 32 000 USD aż do halvingu? 

2023-11-21 / Tagi:

Czy cena Bitcoina utrzyma się powyżej poziomu 32 000 USD aż do halvingu? 

PlanB, twórca modelu Bitcoin stock-to-flow przewiduje, że cena Bitcoina utrzyma się powyżej poziomu 32 000 dolarów aż do halvingu, który ma mieć miejsce w 2024 roku. Opracowany model cyklu rynkowego wskazuje, że aktywa znajdują się obecnie przed hossą i są na dobrej drodze do „pełnej” hossy po halvingu. 

Cena Bitcoina powyżej 32 000 USD 

PlanB, twórca modelu Bitcoin stock-to-flow (S2F) uważa, że cena Bitcoina pozostanie w przedziale 32 000–64 000 dolarów w miarę przechodzenia przez aktualną fazę rynku, która poprzedza hossę aż do następnego halvingu. 

Przypominamy, że halving Bitcoina to wydarzenie, które zmniejsza nagrodę za produkcję i wydobycie BTC o połowę i następuje co cztery lata lub po 210 000 bloków. Mechanizm ten zmniejsza ilość kryptowaluty, zwiększając w ten sposób jej wartość. Oczekuje się, że czwarty halving nastąpi w kwietniu 2024 r., a nagroda za wydobycie za każdy blok zostanie obniżona o 50% do 3,125 BTC. 

Hossa Bitcoina po halvingu 

Historycznie rzecz biorąc, Bitcoin przechodził w tryb hossy po każdym halvingu. Opracowany model cyklu rynkowego pokazuje, że aktywa znajdują się obecnie w fazie przed hossą i są na dobrej drodze do „pełnej” hossy po halvingu, chyba że organy regulacyjne zatwierdzą fundusze typu spot Bitcoin Exchange Traded Funds (ETF) wcześniej niż przewidywano. 

Tweet PlanB był odpowiedzią na informacje mówiące o tym, że członkowie społeczności kryptowalutowej mogą kupić trochę BTC po 29 000 dolarów w sezonie przed hossą Biorąc pod uwagę, że cena Bitcoina wynosi obecnie około 37 000 dolarów (według danych z CoinMarketCap), dopiero okaże się, czy powyższe prognozy sprawdzą się, czy też dynamika rynku spowoduje spadek ceny aktywów. 

Czy prognozy dla ceny Bitcoina sprawdzą się? 

Ostatnie prognozy dla ceny Bitcoina PlanB pokrywają się ze scenariuszem, który nakreślił w kwietniu tego roku. Jednak aktualne przewidywania nie pokrywają się z jego analizą z lutego 2022 r. PlanB twierdził wówczas, że cena BTC gwałtownie wzrośnie do 100 000 dolarów do końca 2023 r. (zgodnie z modelem S2F i regresją logarytmiczną). Przy aktualnej cenie Bitcoina poniżej 40 000 dolarów tę prognozę można uznać za niedokładną, szczególnie po poprzednich błędach w latach 2021 i 2022. Oczywiście rynek może zaskoczyć, a Bitcoin może wzrosnąć do niespotykanych dotąd maksimów. 

Warto dodać, że PlanB przewidywał na początku tego roku, że do 2025 roku Bitcoin może osiągnąć 1 milion dolarów. 

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.