Czy 4-letni cykl Bitcoina to czysty przypadek? 

2023-09-08 / Tagi:

Czy 4-letni cykl Bitcoina to czysty przypadek? 

Cena Bitcoina znana jest ze swoich czteroletnich cykli cenowych, które zbiegają się z harmonogramem halvingu. Ale czy jedno zjawisko jest rzeczywiście powiązane z drugim? Część analityków uważa, że cykliczne ruchy aktywów mają związek z warunkami makro i, że jest to jedynie zbieg okoliczności. 

Co wpływa na 4-letni cykl Bitcoina? 

Cena Bitcoina jest znana ze swoich czteroletnich cykli cenowych, które zbiegają się z harmonogramem halvingu. Jednak według analityka handlu kryptowalutami TXMC, data halvingu Bitcoin to „niezwykle wygodny zbieg okoliczności”, który pokrywa się z innymi czynnikami makroekonomicznymi wpływającymi na cenę Bitcoina. Należą do nich „oscylacje stóp procentowych, roczne zwroty z akcji i wskaźniki PMI dla przemysłu”. 

Tweet TXMC był odpowiedzią na publikację innego użytkownika, który stwierdził, że 4-letnie cykle Bitcoina „to tylko zbiegi okoliczności, które nie mają nic wspólnego z halvingiem”. Jako swój argument przytoczył on globalną podaż pieniądza M2, która również zmienia się w cyklach 4-letnich, wpływając zarówno na Bitcoin, jak i inne ryzykowne aktywa. 

Hossa Bitcoina związana z polityką pieniężną 

Takie ustalenia odzwierciedlają ustalenia giełdy kryptowalut Coinbase, która w czerwcu przedstawiła raport popierający tezę, że wszystkie główne hossy Bitcoina były zgodne z gołębią polityką pieniężną. Na przykład hossie w 2013 r. i 2020 r. towarzyszyły duże rundy luzowania ilościowego prowadzone przez banki centralne. 

W czerwcu wspomniany wcześniej analityk TXMC opublikował prezentację wideo przedstawiającą inne powiązane czynniki w porównaniu z ceną Bitcoina. Na przykład wskaźniki takie jak wysokodochodowe kredyty korporacyjne – miara szerszego apetytu na ryzyko na rynku – dość dobrze śledzą szczyty i dołki cyklu Bitcoina. 

Załamanie podaży Bitcoina podnosi cenę 

Natomiast zwolennicy teorii halvingu Bitcoina zakładają, że zmniejszenie produkcji BTC w bloku co cztery lata powoduje załamanie podaży, które z każdym cyklem podnosi cenę aktywów. Niektórzy członkowie społeczności – na przykład Bit Paine – uważają, że powiązanie jest dość oczywiste i nie należy go przeceniać. 

Kolejny halving spodziewany jest w kwietniu 2024 r. i zmniejszy emisję Bitcoina z 6,25 BTC do 3,125 BTC za blok. Zarówno analitycy instytucjonalni, jak i górnicy Bitcoin już skupiają swoje decyzje biznesowe wokół tego wydarzenia. Według analityka rynku kryptowalut CryptoJacka, halving powinien nadal być czasem ekscytacji dla byków. 

źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.