Cena Ethereum rośnie w kierunku kluczowego poziomu oporu 

2023-12-05 / Tagi:

Cena Ethereum rośnie w kierunku kluczowego poziomu oporu 

Cena Ethereum rośnie w kierunku kluczowego poziomu oporu, ale czy siła ETH jest trwała? Wiele, bowiem przemawia za tym, że kryptowaluta czerpie korzyści z oczekiwań wobec ETF i negatywnych wiadomości związanych z konkurencyjnymi blockchainami. 

Wzrost cen Ethereum 

Wzrost cen Ethereum w kierunku 2100 dolarów jest napędzany nowymi wydarzeniami w przestrzeni warstwy 2 i oczekiwaniami inwestorów odnośnie spot ETF.  Kluczowy rozwój nastąpił 30 listopada, kiedy amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) rozpoczęła proces przeglądu propozycji Fidelity dotyczącej spotowego funduszu ETF Ethereum. Wniosek ten, wraz z podobnymi wnioskami od firm takich jak BlackRock, wciąż oczekuje na zielone światło organów regulacyjnych. Jeśli zostaną one zatwierdzone, fundusze ETF wzmocnią status Ethereum jako towaru cyfrowego, zmniejszając prawdopodobieństwo, że będzie on traktowany jako papier wartościowy. 

Choć analitycy zakładają, że SEC może przesunąć podjęcie decyzji na początek 2024 r., zakładane terminy składania wniosków przez VanEck i ARK 21Shares przypadające odpowiednio na 25 i 26 grudnia podtrzymują zaangażowanie rynku. A rosnące zainteresowanie dużych funduszy inwestycyjnych produktami ma pozytywny wpływ na jego cenę ETH. Rozwój sieci Ethereum 

Na uwagę zasługuje rozwój sieci Ethereum, zwłaszcza w zakresie aktywności transakcyjnej i rozwoju warstwy 2. Ekosystem ten staje się coraz ważniejszy, ponieważ przez ostatnie kilka miesięcy średnia opłata transakcyjna utrzymuje się na poziomie powyżej 4 dolarów. Rozwiązania warstwy 2 oferują bardziej opłacalne i elastyczne opcje niż warstwa podstawowa. 

Wzrost ten znajduje odzwierciedlenie w całkowitej zablokowanej wartości (TVL) Ethereum, która niedawno osiągnęła najwyższy od dwóch miesięcy poziom 13 milionów ETH. Do tego faktu przyczynił się 13% tygodniowy wzrost w Spark i 60% wzrost depozytów użytkowników Blast. Z kolei Tron, kolejny wiodący blockchain pod względem TVL, odnotował 12% spadek w ciągu ostatnich dziesięciu dni. Niedawne głośne hacki powiązane z założycielem projektu, Justinem Sunem również zachwiały zaufaniem inwestorów do Ethereum. 

Rozwój TVL 

Blast, projekt warstwy 2 Ethereum, w imponujący sposób zgromadził 647 milionów dolarów w TVL , co świadczy o dynamicznym rozwoju tej przestrzeni. Pomimo krytyki związanej z kwestiami centralizacji i elastycznością inteligentnych kontraktów, samopromowane funkcje Blast, takie jak automatyczne łączenie i rentowność stablecoinów, przyciągają znaczną uwagę użytkowników. 

Warto zauważyć, że Blast to tylko jedna część większego ekosystemu. Wiodące rozwiązania skalujące Ethereum, Arbitrum i Optimism, posiadają łączną wartość TVL wynoszącą 2,94 miliarda dolarów. W kontekście TVL warto porównać solidny ekosystem warstwy 2 Ethereum z innymi łańcuchami bloków. Chociaż rozwiązania te nadal podlegają znacznym opłatom za rozliczenie warstwy podstawowej, nie można zaprzeczyć imponującemu wzrostowi i zwiększonej aktywności, które odnotowały na przestrzeni czasu. Wiele wskazuje na to, że ciągła ewolucja i atrakcyjność rozwiązań warstwy 2 Ethereum, które ograniczają wysokie koszty transakcji, również odgrywają kluczową rolę w przyciąganiu użytkowników i utrzymywaniu pozytywnej trajektorii rynkowej ETH. 

Źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.