Bitcoin i Ethereum odzwierciedlają poprzednie wzorce hossy 

2024-01-18 / Tagi:

Bitcoin i Ethereum odzwierciedlają poprzednie wzorce hossy 

Wskaźniki dotyczące rynku kryptowalut sugerują, że obecne warunki nie odpowiadają ubiegłorocznej euforii. Wskazuje to na przestrzeń do potencjalnego wzrostu. Z najnowszego raportu Coinbase Research i Glassnode wynika, że Bitcoin i Ethereum podążają obecnie wzorem podobnym do poprzednich lat, kiedy to ich ceny wzrosły odpowiednio o 500% i 1000%. 

Nowy raport Coinbase Research i Glassnode 

Najnowszy raport badawczy Coinbase Research i Glassnode pokazuje, że Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH) podążają obecnie wzorem podobnym do poprzednich lat. W przygotowanym materiale analitycy platformy zwracają uwagę na różne wskaźniki cykliczności, takie jak niezrealizowany zysk/strata netto i podaż zysku, które odzwierciedlają tendencje z przeszłości. Wskaźniki te przewidują, że obecny stan rynków kryptowalut nie odzwierciedla euforycznych warunków obserwowanych w szczycie 2023 roku. Sugeruje to, że nadal może istnieć potencjał ku temu, aby rynek doświadczył dalszych wzrostów. 

Potencjalny wpływ halvingu Bitcoina na rynki kryptowalut 

Co ciekawe, pomimo uznania potencjalnego pozytywnego wpływu nadchodzącego halvingu Bitcoina, Coinbase Research pozostaje ostrożny. W przygotowanej publikacji scharakteryzowano związek między halvingiem a wynikami rynku uznając to wydarzenie w pewnym stopniu za spekulacyjne. Badanie wskazuje, że w przeszłości przy zaledwie trzech wydarzeniach związanych z halvingiem nie ma w pełni ustalonego wzorca. Zauważono także, że na poprzednie wydarzenia miały wpływ także i inne czynniki rynkowe. 

Przypominamy, że nadchodzący halving Bitcoina, który ma nastąpić w kwietniu 2024 r. obniży nagrodę za blok z 6,25 do 3,125 BTC. 

Analiza rynku Ethereum 

W ubiegłym roku cena Ethereum (ETH) wzrosła o ponad 90%, na co złożyło się kilka czynników, takich jak sukces aktualizacji Shapella i rosnące prawdopodobieństwo zatwierdzenia kasowych kryptowalutowych ETF-ów. Niewątpliwie zmiany te zachęciły uczestników rynku, przyczyniając się tym samym do wzrostu wartości ETH. 

Patrząc w przyszłość, analitycy skupiają się na nadchodzącej aktualizacji Ethereum o nazwie Cancun. Oczekuje się, że poprawi ona skalowalność i bezpieczeństwo, aby transakcje w warstwie 2 były jak najbardziej opłacalne. Z pewnością pomyślne wdrożenie Cancun może potencjalnie doprowadzić do znacznego wzrostu liczby przetwarzanych transakcji w sieci Ethereum. 

Z analizy Coinbase wynika, że Bitcoin i Ethereum przeszły dwa cykle, obejmujące zarówno rynki byka, jak i bessy. A trwający cykl, zapoczątkowany w 2022 r., ściśle odzwierciedla wzorce zaobserwowane w poprzednich latach. 

Źródło: cryptopotato.com

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.