Aktywność protokołu Runes wykazuje tendencję spadkową 

2024-05-16 / Tagi:

Aktywność protokołu Runes wykazuje tendencję spadkową 

Od czasu głośnego debiutu podczas ostatniego halvingu Bitcoina, aktywność protokołu Runes uległa znacznemu pogorszeniu. Statystyki pokazują, że po początkowym gwałtownym wzroście liczby transakcji obecna aktywność protokołu wykazuje na tendencję spadkową. 

Spadająca aktywność protokołu Runes 

Według danych z platformy Dune Analytics, przychody z opłat protokołu Runes stale spadają. Chociaż Runy w dalszym ciągu generują znaczne dzienne opłaty, to przekroczenie 1 miliona dolarów tylko dwukrotnie w ciągu ostatnich 12 dni oznacza, że tendencja jest spadkowa. Spadek ten kontrastuje z gwałtowną aktywnością, którą można było zaobserwować podczas pierwszego tygodnia handlowego. 

Przypominamy, że protokół Runes, stworzony przez twórcę Ordinals, Caseya Rodarmora, pojawił się na rynku 20 kwietnia, zbiegając się z halvingiem Bitcoina. Uruchomienie tego projektu wywołało szał wśród inwestorów, co spowodowało wzrost opłat transakcyjnych i rekordowe zyski górników Bitcoin. Tylko w pierwszym tygodniu przekroczyły one 135 milionów dolarów. Jednak dane pokazują, że od tego czasu emocje opadły. 

Mniejsze zyski górników Bitcoin 

Dane z platformy Dune Analytics pokazują, że transakcje związane z protokołem Runes dominowały w sieci Bitcoin do 24 kwietnia, natomiast 23 kwietnia protokół osiągnął 81,3% udziału w transakcjach. Jednak przewaga ta stale malała w kolejnych dniach, osiągając najniższy poziom 2 maja, po czym zaczęły pojawiać się oznaki osłabienia. 3 maja mogliśmy zaobserwować chwilowe odbicie, ale pomimo tej próby poziom aktywności protokołu nie powrócił do pierwotnego poziomu. 

Warto zauważyć, że spadek aktywności protokołu następuje, gdy górnicy Bitcoin notują zmniejszone zyski. W maju całkowite przychody górników spadły poniżej 30 milionów dolarów dziennie. 

Rozwój protokołu Runes 

Pomimo spowolnienia firma Runes odniosła znaczący sukces, a według danych platformy Magic Eden kilka kolekcji Run może poszczycić się kapitalizacją rynkową sięgającą setek milionów dolarów. 

Runy takie jak Ordinals umożliwiają tworzenie różnych standardów tokenów w łańcuchu bloków Bitcoin. Protokół wykorzystuje model UTXO Bitcoina i kod operacji OP_RETURN, aby zaoferować bardziej wydajne rozwiązanie tokenizacji niż standard BRC20. Prowadzi to do większej aktywności w zakresie handlu monetami memowymi. 

Sieć Bitcoin również niedawno przetworzyła miliardową transakcję, osiągając znaczący kamień milowy. Wynika to ze wzrostu codziennych transakcji, co było spowodowane wprowadzeniem nowych protokołów, takich jak Ordinals, Runes oraz standard tokena BRC-20. 

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.