Aktualizacja tokena POL jest już dostępna w sieci głównej Ethereum 

2023-10-30 / Tagi:

Aktualizacja tokena POL jest już dostępna w sieci głównej Ethereum 

Firma Polygon Labs ogłosiła, że aktualizacja tokena POL jest już dostępna w sieci głównej Ethereum. Warto przypomnieć, że modernizacja ta została zainicjowana w głównej sieci Ethereum po kilku miesiącach rozwoju, konsultacjach ze społecznością i pomyślnym uruchomieniu sieci testowej. 

Aktualizacja tokena POL jest już dostępna 

Zgodnie z komunikatem firmy Polygon Labs aktualizacja tokena POL została udostępniona w sieci głównej Ethereum 25 października. Jednak pomimo tego, że POL został wdrożony w sieci głównej, nie oznacza to, że token ten automatycznie zastąpi MATIC. Wynika to z tego, że takie przejście wymaga zatwierdzenia w ramach procesów zarządzania i zostanie zsynchronizowane wraz z uruchomieniem aktualizacji Polygon 2.0. 

Według oficjalnego komunikatu aktualizacja POL stanowi odskocznię do osiągnięcia nadchodzących celów określonych w mapie drogowej Polygon 2.0. 

POL – token nowej generacji 

Firma zapowiedziała wprowadzenie warstwy stakingu do obsługi Polygon L2, ulepszenie Polygon PoS do zkRollup oraz wdrożenie opartego na ZK protokołu interoperacyjności i współdzielenia płynności dla wszystkich tych L2. 

– POL, hiperproduktywny token nowej generacji, będzie zasilał rozległy ekosystem łańcuchów warstwy 2 opartych na zerowej wiedzy za pośrednictwem natywnego protokołu ponownego obstawiania, który umożliwia posiadaczom POL sprawdzanie poprawności wielu łańcuchów i pełnienie wielu ról w każdym z tych łańcuchów (sekwencjonowanie, generowanie dowodów ZK, udział w komisjach ds. dostępności danych itp.) – możemy przeczytać w komunikacie Polygon Labs. 

Zespół Polygon wyjaśnił, że aktualizacja nie wpływa obecnie na aktywne systemy w sieciach Polygon PoS ani Polygon zkEVM. W rzeczywistości wszystkie istniejące umowy będą nadal funkcjonować zgodnie z wcześniejszymi założeniami. 

Polygon 2.0 

Warto przypomnieć, że w czerwcu 2023 r. firma Polygon Labs wprowadziła Polygon 2.0 z wizją skalowalnego ekosystemu składającego się z czterech odrębnych warstw protokołów – stakowania, współdziałania, wykonywania i sprawdzania – w celu stworzenia połączonego ekosystemu łańcuchowego, który ułatwia szybki transfer wartości i bezproblemową wymianę informacji przy użyciu technologii wiedzy zerowej. Następnie firma zajmująca się skalowaniem przedstawiła trzy propozycje ulepszeń (PIP), które szczegółowo opisują ambitny plan działania zespołu Polygon. 

Nie wydaje się jednak, aby najnowsze wydarzenia miały jakikolwiek wpływ na kurs MATIC, który w ciągu ostatniego dnia spadł o 4,10% i obecnie jest notowany na poziomie 0,634 USD (w chwili przygotowywania tego tekstu). Dane pokazują też, że token ten odnotował prawie 25% miesięcznych zysków i to pomimo uwikłania w zawirowania regulacyjne

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.