Wiele stablecoinów może nie spełniać nadchodzących zaleceń regulacyjnych

2023-02-23 / Tagi:

Wiele stablecoinów może nie spełniać nadchodzących zaleceń regulacyjnych

Organ doradczy powiązany z Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) ma opublikować swoje ostateczne zalecenia dotyczące globalnej regulacji i nadzoru nad aktywami kryptograficznymi w lipcu. Okazuje się, że w tej chwili wiele monet typu stablecoin może ich nie spełnia. 

Kryptowaluty i DeFi na liście wyzwań regulacyjnych 

Przewodniczący Rady Stabilności Finansowej (FSB), Klaas Knot, w liście wysłanym 20 lutego do ministrów finansów i prezesów banków centralnych krajów G20, przedstawił w zarysie, w jaki sposób w tym roku organizacja planuje zająć się kluczowymi zagrożeniami dla stabilności finansowej. Okazuje się, że aktywa kryptograficzne i zdecentralizowane finanse (DeFi) zajmowały czołowe miejsce na liście wyzwań, które zauważyła FSB. Przypomnijmy, że grupa ministrów i przedstawicieli banków centralnych krajów G20 spotyka się w dniach 24-25 lutego w Bengaluru w Indiach. 

Klaas Knot powiedział, że FSB ma „ambitny program prac” w celu sfinalizowania ram regulacyjnych dotyczących aktywów kryptograficznych w 2023 roku. Warto podkreślić, że FSB jest organem doradczym utworzonym przez G20 i powiązanym z Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych (BIS). Nie ma uprawnień egzekucyjnych. 

Zagrożenie dla stablecoinów 

16 lutego FSB wskazała w swoim raporcie, że w świetle potencjalnych powiązań z tradycyjnymi finansami zwraca większą uwagę na DeFi. Teraz jednak przewodniczący Rady zapowiedział, że zalecenia w powstających ramach mogą źle wróżyć niektórym stablecoinom.  

– Co ważne, z pracy FSB wynika, że wiele istniejących stablecoinów nie spełniałoby obecnie tych zaleceń wysokiego poziomu, ani nie spełniałoby międzynarodowych standardów i uzupełniających, bardziej szczegółowych wytycznych BIS Committee on Payments and Market Infrastructures-International Organization of Securities Commissions – możemy przeczytać. 

Wytyczne, które mają być opublikowane przez BIS i Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych w lipcu rozszerzają zasady „tego samego ryzyka, tych samych regulacji” dla infrastruktury rynku finansowego na monety typu stablecoin. Wcześniejsze zalecenia zostały wydane w 2012 roku w odpowiedzi na kryzys finansowy z 2008 roku. 

Ograniczenia ryzyka związanego z kryptowalutami 

Po tym, jak FSB opublikuje w lipcu swoje ostateczne zalecenia dotyczące podejść regulacyjnych i nadzorczych do kryptowalut i stablecoinów, zarząd Rady wyda zalecenia dla określonych organów ustanawiających standardy i będzie monitorować ich wdrażanie. 

– Odpowiednia regulacja kryptoaktywów, oparta na zasadzie„ tej samej działalności, tego samego ryzyka, tej samej regulacji ”, zapewni początek solidnej podstawy do wykorzystania potencjalnych korzyści związanych z tą formą innowacji finansowych, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka – napisał Klaas Knot. 

We wspomnianym wyżej liście zauważono, że jednym z czynników napędzających popularność cyfrowej waluty było „niezadowolenie z istniejącego systemu płatności transgranicznych”. Dodano, że FSB przedstawi raport na temat kolejnych kroków w planie działania G20, który dotyczy usprawnienia płatności transgranicznych już na nadchodzącym spotkaniu. 

Źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.