Stablecoin i upadek DeFi – BIS uruchomi platformę wywiadu rynkowego

2022-06-20 / Tagi:

Stablecoin i upadek DeFi – BIS uruchomi platformę wywiadu rynkowego

Platforma wywiadu rynkowego kryptowalut BIS zostanie uruchomiona w ramach inicjatywy Centrum Eurosystemu – jej celem będzie dostarczanie zweryfikowanych danych o projektach kryptowalutowych. Jednym z kluczowych czynników decydujących o rozpoczęciu inicjatywy jest upadek Terra. 

Platforma wywiadu rynkowego kryptowalut 

Centrum Innowacji Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) ogłosiło uruchomienie nowego projektu ukierunkowanego na różne aspekty płatności tradycyjnych i kryptowalut — w tym platformę do analizy rynku kryptowalut i zabezpieczenia dla cyfrowej waluty detalicznej banku centralnego (CBDC). Platforma zostanie uruchomiona w ramach inicjatywy Centrum Eurosystemu, której celem jest dostarczanie zweryfikowanych danych o projektach kryptowalutowych. Jednym z kluczowych czynników decydujących o rozpoczęciu projektu jest upadek wielu projektów stablecoinów i platform pożyczkowych zdecentralizowanych finansów (DeFi), takich jak Terra (LUNA) i zdecentralizowany USD (USDD). 

– Celem projektu jest stworzenie otwartej platformy analizy rynkowej, która rzuci światło na kapitalizację rynkową, działalność gospodarczą i zagrożenia dla stabilności finansowej – możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie. 

Pierwsze trzy projekty 

W komunikacie prasowym wyjaśniono także, że celem pierwszego projektu jest stworzenie platformy wywiadowczej kryptowalut typu open source, która zapewni większą przejrzystość kapitalizacji rynkowej, działalności gospodarczej i zagrożeń dla stabilności finansowej. Podkreślono także, że upadek platform pożyczkowych stablecoin i DeFi ujawnił trudności w ocenie ich ryzyka i potencjału gospodarczego. 

Jednym z powodów jest to, że większość danych dotyczących wsparcia aktywów, wolumenu obrotu i kapitalizacji rynkowej jest zgłaszana przez nieuregulowane firmy. Poszczególne zbiory danych i dostępne na rynku rozwiązania nie zapewniają wyczerpujących informacji i brakuje im przejrzystości – możemy przeczytać. 

Z kolei drugi projekt ma zbadać i przetestować potencjalne rozwiązania kryptograficzne, które mogą wytrzymać znacznie zwiększoną moc obliczeniową komputerów kwantowych. Jego celem, według Centrum, jest przetestowanie przypadków użycia w różnych systemach płatności i zbadanie, jak wprowadzenie kryptografii odpornej na kwanty wpłynie na ich wydajność. 

Komputery kwantowe mogą być w stanie przełamać kryptografię wykorzystywaną przez banki centralne i prywatny sektor finansowy do zabezpieczania systemów płatności i rozliczeń. To zagraża poufności i może podważyć integralność systemów płatności – wyjaśnił BIS. 

Z kolei trzeci projekt ma za zadanie zlikwidować luki w danych i niespójności w gromadzeniu danych na rzecz zrównoważenia klimatycznego. Pomoże to złagodzić obowiązki banków centralnych, które coraz częściej zastanawiają się, jak zmiany klimatyczne mogą wpłynąć na stabilność finansową czy inflację. 

Ten projekt ma na celu zbudowanie bazy danych o otwartym kodzie źródłowym raportów korporacyjnych w połączeniu z wyszukiwarką pełnotekstową w celu identyfikacji ujawnień związanych ze zrównoważonym rozwojem. Narzędzia do uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego zostaną następnie wykorzystane do uporządkowania i ustrukturyzowania tych danych – dodał BIS. 

Współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa 

BIS poinformował również, że jego centrum w Hongkongu będzie współpracować z Bankiem Izraela i władzami monetarnymi Hongkongu (HKMA) w ramach nowego badania dotyczącego CBDC i cyberbezpieczeństwa. 

Opierając się na mocnych stronach Banku Izraela w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz na nauce HKMA z wcześniejszego projektu Aurum, Sela zbada rozwiązania technologiczne, które umożliwią pośrednikom dostarczanie użytkownikom CBDC bez związanego z tym narażenia finansowego, zmniejszając ryzyko i koszty w tym procesie, łącznie z silnym naciskiem na bezpieczeństwo cybernetyczne – zapowiedział BIS. 

Źródło: financemagnates.com; cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.