Regulacja rynku kryptowalut – UE zawiera umowę w sprawie przepisów MiCA 

2022-07-04 / Tagi:

Regulacja rynku kryptowalut – UE zawiera umowę w sprawie przepisów MiCA 

Przedstawiciele instytucji Unii Europejskiej (UE) i państw członkowskich osiągnęli porozumienie w sprawie wniosku regulacyjnego dotyczącego rynków kryptowalut. Postęp w negocjacjach nastąpił po tym, jak na początku ubiegłego tygodnia europejscy urzędnicy zgodzili się przyjąć zestaw przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w transakcjach kryptowalutowych. 

Regulacje dotyczące cyfrowych aktywów 

Negocjatorzy reprezentujący główne organy Unii Europejskiej zgodzili się na wdrożenie przełomowych przepisów dotyczących rynków aktywów kryptograficznych ( MiCA ) w całym 27-osobowym bloku. Regulacje mają wprowadzić licencje dla firm kryptograficznych, a także zabezpieczenia dla ich klientów. Aktualna umowa wynika z porozumienia w sprawie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w transakcjach kryptowalutowych – doszło nie niego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją i Radą. Jednak, by nowe przepisy weszły w życie, MiCA potrzebuje w tej chwili zgody parlamentu i rządów poszczególnych państw. O przełomie w tej sprawie poinformował w mediach społecznościowych sprawozdawca pakietu Stefan Berger. 

Europa jest pierwszym kontynentem z regulacją aktywów kryptograficznych – możemy przeczytać w tweecie. 

Berger wskazał także, że kontrowersyjna propozycja dotycząca wykorzystywania technologii, takich jak energochłonne wydobycie proof-of-work (PoW), nie jest częścią najnowszego projektu. 

Dziś porządkujemy na Dzikim Zachodzie kryptowaluty i ustalamy jasne zasady zharmonizowanego rynku. Niedawny spadek wartości walut cyfrowych pokazuje nam, jak bardzo są one ryzykowne i spekulacyjne oraz że działanie ma fundamentalne znaczenie – powiedział Berger. 

Spadki na rynku kryptowalut 

Warto przypomnieć, że w tym roku doszło do znaczących spadków na rynku kryptowalut, co przełożyło się na problemy firm z branży krypto, https://markets.bitcoin.com/takich jak Celsius Network, 3AC i Voyager Digital. Co więcej, Bitcoin, kryptowaluta o największej kapitalizacji rynkowej, straciła 70% swojej wartości od rekordowego poziomu z listopada. W chwili pisania tego tekstu cena BTC wynosi nieco ponad 19 000 USD za monetę. 

Ochrona portfeli klientów w europejskiej przestrzeni krypto 

Twórcy projektu wskazują, że to ważne rozporządzenie potwierdza rolę Unii Europejskiej jako twórcy standardów w kwestiach cyfrowych. W opublikowanym oświadczeniu podano, że MiCA da emitentom kryptowalut i dostawcom powiązanych z tym usług „paszport” do obsługi klientów w całej Unii, jednocześnie zobowiązując ich do spełnienia „silnych wymagań w zakresie ochrony portfeli konsumentów i ponoszenia odpowiedzialności w przypadku utraty inwestorów”. 

Co więcej, posiadacze stablecoinów otrzymają zabezpieczenie bezpłatnego roszczenia w dowolnym momencie, co zdaniem niektórych w branży, takich jak grupa lobbingowa Blockchain for Europe, może doprowadzić do sytuacji, w której „stablecoiny w zasadzie nie będą miały możliwości osiągnięcia zysków”. 

Umowa wyklucza tokeny NFT „chyba, że należą one do istniejących kategorii aktywów kryptograficznych”. Władze w Brukseli będą miały teraz 18 miesięcy na podjęcie decyzji, czy potrzebne są dla nich odrębne przepisy. 

Warto dodać, że to krajowi regulatorzy będą odpowiedzialni za wydawanie licencji dla firm kryptograficznych. Jednocześnie będą musieli regularnie informować Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ( ESMA ) o zezwoleniach wydawanych dużym operatorom. 

ESMA otrzymało także zadanie opracowania standardów dla firm kryptograficznych w zakresie ujawniania informacji dotyczących ich śladu środowiskowego i klimatycznego. 

Źródło: bitcoin.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.