Web3 Guard – Opera uruchamia nowe narzędzia bezpieczeństwa 

2022-12-15 / Tagi:

Web3 Guard – Opera uruchamia nowe narzędzia bezpieczeństwa 

Opera wprowadziła nowy zestaw narzędzi bezpieczeństwa o nazwie Web3 Guard. Mają one pomóc użytkownikom w łagodzeniu typowych zagrożeń związanych ze złośliwymi atakami w ekosystemie Web3.

Ochrona przed atakami w ekosystemie Web3

Przeglądarka Web3 Opera ogłosiła uruchomienie nowego zestawu narzędzi bezpieczeństwa, które mają pomóc użytkownikom w łagodzeniu typowych zagrożeń związanych ze złośliwymi atakami w ekosystemie Web3.

Nowa grupa narzędzi bezpieczeństwa o nazwie Web3 Guard to zestaw funkcji bezpieczeństwa przeglądarki, który obiecuje chronić użytkowników przed złośliwymi zdecentralizowanymi aplikacjami (DApps) czy atakami phishingowymi typu seedphishing.

Jak działa Web3 Guard?

Z opublikowanych informacji wynika, że narzędzie bezpieczeństwa skanuje system w poszukiwaniu znanych zagrożeń bezpieczeństwa związanych z DApps, takich jak podejrzany kod czy luki w zabezpieczeniach. Pomaga to użytkownikom uzyskać lepszy wgląd w DApp, który planują przeglądać, i ostrzega ich w przypadku wykrycia którejkolwiek z wymienionych luk.

Wbudowane narzędzia bezpieczeństwa weryfikują także wszelkie możliwe ataki phishingowe typu seed, skanując strony internetowe w poszukiwaniu charakterystycznych oznak wykorzystania, takich jak typowe słowa kluczowe i właściwości phishingowe. Co ważne, dzieje się to bez narażania prywatności lub danych osobowych użytkowników.

Nowe narzędzia bezpieczeństwa przeglądarki kryptograficznej wprowadziły również funkcję, która pozwala na sprawdzenie złośliwych adresów w portfelu kryptowalut Opera. Sprawdza ona adresy odbiorców pod kątem listy znanych złośliwych użytkowników ekosystemu i ostrzega w przypadku wykrycia podejrzanej aktywności. Dodatkowo przeglądarka ma opcję włączenia HTTPS wszędzie – co dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa i gwarantuje, że strony odwiedzane przez użytkowników wykorzystują niezawodne techniki szyfrowania.

Natychmiastowe wybijanie NFT

Przypominamy, że na początku grudnia firma wprowadziła na platformie nową funkcję, która umożliwia użytkownikom eksplorację ogromnego ekosystemu NFT za pośrednictwem Opera Crypto Browser. Dzięki tej integracji użytkownicy mogą przeciągać i upuszczać pliki multimedialne do przeglądarki. Ta z kolei zapisuje inteligentną umowę i przesyła plik do łańcucha bloków, zamieniając go w token NFT.

Warto podkreślić, że w ostatnim czasie ta przeglądarka kryptograficzna zyskała popularność dzięki oferowaniu użytkownikom swojego natywnego tokena do eksploracji sieci za pośrednictwem swojej platformy i stała się kluczowym punktem interakcji Web3. Opera posiada obecnie zintegrowany portfel kryptowalut i oferuje obsługę wielu ekosystemów kryptowalut i Web3

Źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.