Opera Crypto Browser umożliwi natychmiastowe wybijanie NFT 

2022-12-05 / Tagi:

Opera Crypto Browser umożliwi natychmiastowe wybijanie NFT 

Opera Crypto Browser umożliwi natychmiastowe wybijanie NFT przez LaunchPad. Zgodnie z zapowiedziami nowe narzędzie ma za zadanie zwiększyć swobodną eksplorację branży NFT. Co więcej, korzystanie z tej funkcjonalności nie będzie wiązało się z żadnymi dodatkowymi opłatami. 

Współpraca z Alteon LaunchPad 

Z opublikowanych informacji wynika, że Opera nawiązała współpracę z Alteon LaunchPad. Partnerstwo to ma umożliwić wszystkim tym, którzy dopiero początkują w Web3 lub przestrzeni NFT łatwe tworzenie tokenów NFT. Dzięki integracji użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do funkcji, która pozwala im przeciągać i upuszczać pliki multimedialne do przeglądarki. Ta z kolei zapisuje inteligentną umowę i przesyła plik do łańcucha bloków, zamieniając go w token NFT. 

Według Susie Batt, która jest kierownikiem ds. kryptowalut w Operze pozwoli to użytkownikom na eksplorację Web3, a tym samym przyczyni się do rozwoju ekosystemu. 

– Teraz nasi użytkownicy będą mogli natychmiast i po prostu tworzyć NFT bez opłat za korzystanie z platformy, zachęcając więcej osób do odkrywania rozwijającej się branży NFT – tłumaczy Susie Batt. 

Prosty dostęp do Web3 

Firma wierzy, że dzięki nowemu narzędziu użytkownicy bez doświadczenia w Web3 także uzyskają dostęp do ekonomii Web3. Oznacza to, że artyści z różnych środowisk będą mogli tworzyć NFT w mniej skomplikowany sposób. Narzędzie do bicia NFT jest dostarczane przez wspomnianą wcześniej firmę Alteon. Projekt ten koncentruje się na uproszczeniu przepływów pracy. Matt Cimaglia, współzałożyciel Alteon, powiedział, że celem tej integracji jest „wyrównanie szans” dla twórców treści z różnych środowisk. 

Nasze partnerstwo z Operą wypełnia lukę technologiczną między tradycyjnymi twórcami a ekonomią twórców Web3, dzięki czemu każdy może skorzystać z możliwości, jakie oferują technologie blockchain – dodał Matt Cimaglia. 

Projekt Opera Crypto Browser 

Przypominamy, że Opera rozpoczęła projekt Crypto Browser na początku tego roku, aby skupić się na Web3 i ułatwić nawigację po aplikacjach DApp, grach i platformach Metaverse. Od tego czasu firma rozszerzyła wsparcie dla dziewięciu głównych ekosystemów blockchain, takich jak Bitcoin, Solana, Polygon, StarkEx, Ronin, Celo, Nervos Network, czy BNB Chain. Wówczas też udostępniła wersję beta przeglądarki Web3 dla systemów Windows, Mac i Android. W kwietniu zaś Opera Crypto Browser stała się dostępna na iPhone’a i iPada. Aktualnie, dzięki najnowszej integracji ze starterem Opera Crypto Browser zapuściła się w świat tokenów NFT. 

źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.