Ukraina przystępuje do Europejskiego Partnerstwa Blockchain

2022-06-20 / Tagi:

Ukraina przystępuje do Europejskiego Partnerstwa Blockchain

Ukraina otrzymała status obserwatora w Europejskim Partnerstwie Blockchain (EBP). Kijowscy urzędnicy mają nadzieję, że posunięcie to ułatwi wdrożenie technologii blockchain przez rząd ukraiński i doprowadzi do przyjęcia bardziej efektywnych przepisów dotyczących kryptowalut. 

Krok w kierunku pełnego członkostwa Ukrainy 

Ukraina została przyjęta jako obserwator w Europejskim Partnerstwie Blockchain ( EBP ) – inicjatywie mającej na celu opracowanie unijnej strategii dotyczącej blockchain i budowy infrastruktury blockchain dla usług publicznych. Warto podkreślić, że status obserwatora to krok w kierunku pełnego członkostwa, o które lobbują ukraińscy urzędnicy i członkowie społeczności kryptograficznej. 

Pomysł dotyczący przystąpienia Ukrainy do EBP zainicjował Ołeksi Żmerenetskij, przewodniczący międzyfrakcyjnego stowarzyszenia ukraińskich prawodawców Blockchain4Ukraine, oraz Konstantin Yarmolenko, przewodniczący organizacji pozarządowej „Wirtualne aktywa Ukrainy”. 

Wystosowali oni pismo do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i innych przedstawicieli UE, wzywając do utworzenia wspólnej europejskiej infrastruktury blockchain w oparciu o EBP – w liście zadeklarowano zainteresowanie Ukrainy przystąpieniem do EBP i Europejskiej Infrastruktury Usług Blockchain (EBSI). W odpowiedzi na ich apel szef organu wykonawczego w Brukseli potwierdził perspektywę przystąpienia Ukrainy w charakterze obserwatora.  

Wprowadzenie technologii blockchain 

Jak możemy przeczytać, kraj ten stał się teraz trzecim, obok Norwegii i Liechtensteinu, krajem spoza UE biorącym udział w inicjatywie. 

– Integracja Ukrainy z Europejskim Partnerstwem Blockchain wzmocni wspólne prace nad wprowadzeniem technologii blockchain do rządowych rejestrów i usług – powiedział Aleksander Borniakow, wiceminister transformacji cyfrowej Ukrainy. 

Borniakow, wziął niedawno udział w internetowym spotkaniu wszystkich członków EBP. Dodał wówczas, że akcesja będzie również promować „wysoce efektywne otoczenie regulacyjne, w tym dla rynku aktywów wirtualnych” w kraju. 

Usługi publiczne oparte o blockchain  

Z opublikowanych w mediach informacji wynika, że Yarmolenko wyraził zainteresowanie uruchomieniem węzła testowego EBSI oraz pilotażowymi przypadkami użycia transgranicznych usług publicznych opartych na technologii blockchain. Podkreślił też, że darowizny w postaci kryptowalut podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej „okazały się ważnym wsparciem”, 

Yarmolenko ujawnił ponadto, że Ukraina celuje w dodatkowe partnerstwa oparte na technologii blockchain, aby zapewnić obywatelom Ukrainy transgraniczne usługi publiczne, w tym weryfikację poświadczeń edukacyjnych (dyplomów) i tożsamości oraz rejestrację i wsparcie uchodźców. 

Źródło: bitcoin.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.