Ukraina reguluje rynek kryptowalut 

2022-03-18 / Tagi: gsopodarka

Ukraina reguluje rynek kryptowalut 

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę „O wirtualnych aktywach”. Ma ona na celu uregulowanie rynku kryptowalut. Dzięki nowym przepisom dostawcy aktywów wirtualnych będą mogli działać w tym kraju w pełni legalnie oraz zgodnie z jasnymi zasadami. 

Prawo regulujące rynek kryptowalut zatwierdzone przez prezydenta Ukrainy 

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę ustanawiającą zasady transakcji kryptowalutowych. Ustawa „O wirtualnych aktywach” pozwoli platformom kryptograficznym działać w kraju, który coraz częściej wykorzystuje zasoby cyfrowe do finansowania działań obronnych i pomocy ludności cywilnej w obliczu rosyjskiego ataku militarnego. 

„Ukraina zalegalizowała sektor krypto” – napisało w środę Ministerstwo Transformacji Cyfrowej. 

Od teraz zagraniczne i ukraińskie giełdy kryptowalut będą działać legalnie, a banki będą otwierać rachunki dla firm kryptograficznych” – dodał departament. 

Prawo dzieli wirtualne aktywa na trzy główne kategorie. Kryptowaluty, takie jak Bitcoin, są klasyfikowane jako „niezabezpieczone” aktywa. Kolejna grupa to „zabezpieczone” aktywa wirtualne, takie jak przynoszące zyski tokeny bezpieczeństwa. Z kolei instrumenty finansowe, takie jak tokenizowane akcje, a także stablecoiny oraz waluty cyfrowe banku centralnego, należą do trzeciej grupy – wirtualnych aktywów finansowych. 

Zmiany w regulacjach dotyczących kryptowalut 

Przypominamy, że projekt został początkowo przyjęty przez Radę Najwyższą we wrześniu, ale prezydent odrzucił go, zalecając zmiany dotyczące organów regulacyjnych. Po uwzględnieniu jego sugestii ukraiński parlament uchwalił ustawę w połowie lutego a Zełenski musiał ją podpisać w ciągu 10 dni. Niestety w tym czasie rozpoczęła się wojna. 

Przed przedstawieniem ostatniej wersji ustawa o wirtualnych aktywach przewidywała powołanie specjalnego organu regulacyjnego ds. kryptowalut, ale głowa państwa ukraińskiego sprzeciwiła się temu pomysłowi – ostrzegając, że będzie to dodatkowo obciążało budżet. Ustawodawcy podzielili jego opinię, a także zwolnili ministerstwo cyfrowe z jego obowiązków nadzorczych. 

W tej chwili na mocy zmienionych przepisów Narodowa Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (NSSMC) oraz Narodowy Bank Ukrainy (NBU) będą głównymi regulatorami kryptowalut. NBU będzie nadzorował obieg cyfrowych aktywów zabezpieczonych innymi walutami, natomiast NSSMC będzie czuwał nad pozostałymi aktywami. 

Ustawa o wirtualnych aktywach Ukrainy 

Warto dodać, że komisja będzie również wydawać zezwolenia dostawcom usług kryptograficznych, prowadzić rejestr tych podmiotów i nadzorować ich działalność. Jej zadaniem jest także wykrywanie naruszeń i nakładanie sankcji finansowych. Co ważne, nowe przepisy zagwarantują właścicielom kryptowaluty ochronę sądową innych praw. 

Ustawa „O wirtualnych aktywach” wejdzie w życie po aktualizacji przez ukraińskich deputowanych przepisów podatkowych. Zmiany są niezbędne do uregulowania opodatkowania dochodów i zysków związanych z kryptowalutami. 

Przypominamy, że kilka dni temu rząd Ukrainy uruchomił oficjalną stronę internetową poświęconą kryptowalutowym darowiznom. 

Źródło: Bitcoin.com Fot. https://twitter.com/mintsyfra

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.