Tokeny Optimism pozostają odporne na zawirowania rynkowe 

2024-01-26 / Tagi:

Tokeny Optimism pozostają odporne na zawirowania rynkowe 

Na początku tygodnia nastąpił spadek ogólnej kapitalizacji rynkowej kryptowalut z 1,6 biliona dolarów do 1,5 biliona dolarów. Co ciekawe, pomimo aktualnych zawirowań i ponad 20% tygodniowych strat spółka Optimism (OP) wciąż pozostaje odporna na aktualne wyzwania rynkowe. 

Rentowne pozycje posiadaczy Optimism 

Na początku tego tygodnia nastąpił spadek ogólnej kapitalizacji rynkowej kryptowalut o ponad 5%. To pogorszenie koniunktury na rynku nie oszczędziło natywnego tokena sieci Optimism warstwy 2 opartej na Ethereum – OP. Ze względu na szerszy spadek rynku token poniósł tygodniowe straty przekraczające 20%. Mimo to znaczna liczba posiadaczy tokenów utrzymała rentowną pozycję. Według najnowszej analizy przeprowadzonej przez platformę Intotheblock ponad 80% posiadaczy tokenów OP należy do tej kategorii. 

Taki trend jest postrzegany jako pozytywny dla danych aktywów, ponieważ wskazuje na odporność inwestorów długoterminowych, którzy poradzili sobie ze zmiennością rynku. Podkreśla to również zaufanie inwestorów, co do trwałego wzrostu w przyszłości. 

Optimism gotowy na większy wzrost? 

Warto dodać, że to rozwiązanie skalujące warstwy 2 odnotowało ogromny wzrost w ciągu ostatniego roku, tuż po swoim konkurencie Arbitrum. Głównym punktem zwrotnym dla firmy Optimism był hard fork Bedrock, który został wdrożony 6 czerwca ubiegłego roku. Aktualizacja Bedrock była jednym z elementów kompleksowego zestawu propozycji mających na celu utworzenie „SuperChain” składającego się z wielu sieci blockchain, które korzystają z tego samego oprogramowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa i interoperacyjności. A głównymi celami modernizacji Bedrock było skrócenie czasu wpłat i opłat przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa sieci. Po hard forku spółka Optimism odnotowała znaczny wzrost liczby transakcji, a w jej ślady poszedł wolumen. 

Odrodzenie sieci 

Głębsza analiza danych ITB sugeruje, że Optimism odnotował w ostatnich tygodniach znaczną liczbę dużych transakcji. 12 stycznia liczba ta wzrosła do 421, poziomu nienotowanego od prawie roku. Dodatkowo, łączna liczba adresów posiadających pewną kwotę salda po raz pierwszy przekroczyła milion. W ciągu ostatnich trzech miesięcy konsekwentne tworzenie nowych adresów utrzymywało się powyżej 1,34 tys. Ta zwiększona aktywność użytkowników stwarza pozytywne i bycze perspektywy. 

Po stronie sieci obserwuje się podobny trend, przy czym wzmożona działalność deweloperska Optimism znalazła odzwierciedlenie w wejściu do grupy 10 największych aktywów kryptowalutowych. 

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.