Rozporządzenie dotyczące rynku kryptowalut zostało przyjęte przez Radę Europejską 

2022-10-06 / Tagi:

Rozporządzenie dotyczące rynku kryptowalut zostało przyjęte przez Radę Europejską 

5 października Rada Europejska przyjęła rozporządzenie dotyczące rynków kryptowalut (MiCA). W przyszłym tygodniu musi je jeszcze zatwierdzić Parlament Europejski. Jest to znaczący krok w kierunku wprowadzenia spójnego krajobrazu legislacyjnego w Europie. 

Spójne ramy regulacyjne w UE 

Przypominamy, że MiCA wyeliminuje potrzebę krajowych przepisów wykonawczych, wprowadzając pierwszy w historii system licencjonowania portfeli i giełd kryptowalut – będzie on działał w 27 krajach członkowskich UE. Rozporządzenie ma również na celu ustanowienie wymagań dotyczących rezerw dla stablecoinów. Co więcej, by walczyć z uchylaniem się od płacenia podatków i praniem brudnych pieniędzy, zostanie wprowadzone dodatkowe prawo dotyczące transferów środków. Będzie ono będzie wymagało od dostawców usług kryptowalutowych weryfikacji tożsamości klientów. 

Regulacja rynku kryptowalut 

Po raz pierwszy zaproponowana przez Komisję Europejską we wrześniu 2020 r. MiCA skupia się również na niektórych sekcjach branży kryptowalut, które są w tej chwili poza zakresem obowiązujących przepisów. 

Prawodawcy w Parlamencie Europejskim będą musieli jeszcze formalnie zatwierdzić tekst, po czym zostanie on przetłumaczony na ponad 20 języków urzędowych w UE. Nowo zatwierdzone przepisy przejdą wówczas okres adaptacyjny trwający od 2 do 18 miesięcy. Tekst ustawy jest obecnie zapieczętowany, ale oczekuje się, że zostanie uwzględniony w dzienniku urzędowym UE, zanim wejdzie w życie w 2024 roku. 

Rozwój ustawodawstwa dotyczącego kryptowalut 

Ten ruch to pierwszy na świecie przypadek, kiedy prawodawcy postanowili nadzorować tę klasę aktywów na taką skalę. Mairead McGuinness, komisarz UE ds. usług finansowych przyznała, że samo zajmowanie się kryptowalutami w UE nie wystarczy. W swojej wypowiedzi podkreśliła potrzebę globalnego zaangażowania i wymiany doświadczeń. 

Podczas niedawnego okrągłego stołu medialnego zorganizowanego przez Bloomberg News w Brukseli McGuinness zapowiedziała, że UE dąży do wymiany poglądów na temat rozwoju ustawodawstwa dotyczącego kryptowalut z urzędnikami USA podczas corocznych spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Wydarzenie to będzie się odbywało w przyszłym tygodniu. 

– Mamy zapełnioną agendę dla USA w przyszłym tygodniu, a jednym z punktów, który nie będzie na dole listy, będzie tam tuż na samej górze, jest kryptowaluta – powiedziała Mairead McGuinness. 

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.