Firmy kryptograficzne proszą o rozluźnienie wymogów dotyczących ujawniania informacji 

2022-05-10 / Tagi:

Firmy kryptograficzne proszą o rozluźnienie wymogów dotyczących ujawniania informacji 

Czterdzieści sześć europejskich firm i organizacji kryptograficznych zwróciło się do ministrów finansów w 27 krajach europejskich o złagodzenie niektórych wymogów regulacyjnych dla branży kryptograficznej. 

Prośba o złagodzenie wymogów dla branży krypto 

Czterdzieści sześć europejskich firm i organizacji kryptograficznych wysłało list do 27 ministrów finansów UE w sprawie wymogów dotyczących ujawniania informacji o transakcjach kryptograficznych, podał Reuters. 

W piśmie z dnia 13 kwietnia przedsiębiorstwa i organizacje zwróciły się do decydentów UE o zapewnienie, że ich przepisy nie wykraczają poza istniejące regulacje, które są zgodne ze standardami ustalonymi przez Grupę Zadaniową ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). 

Autorzy listu zgłosili swoje obawy dotyczące przepisów wymagających od firm kryptograficznych uzyskania informacji o podmiotach zaangażowanych w cyfrowe transfery walutowe. W szczególności poprosili, aby UE wykluczyła projekty zdecentralizowane, w tym zdecentralizowane finansowanie (defi), z wymogów rejestracji jako podmioty prawne. Zauważyli również, że niektóre zdecentralizowane stablecoiny nie powinny podlegać ramom regulacyjnym Rynków kryptowalut (MiCA). 

Inicjatorzy listu zauważyli, że propozycje prowadzące do publicznego ujawnienia szczegółów transakcji i adresów portfela „narażą każdego właściciela zasobów cyfrowych na ryzyko”, zmniejszając prywatność i bezpieczeństwo posiadaczy kryptowalut. A co za tym idzie, oznacza to koniec z anonimowością w kryptowalutach

Uregulowanie rynku kryptowalut 

Parlament Europejski przegłosował w zeszłym miesiącu projekt ustawy MiCA bez zapisu , który skutecznie zakazałby kryptowalut opartych na dowodach pracy. Przypominamy, że UE wprowadziła MiCA w celu uregulowania wszystkich emitentów kryptowalut i dostawców usług w regionie. 

Dyrektor generalny Coinshares Jean-Marie Mognetti, jeden z organizatorów listu, zauważył, że europejskie przepisy dotyczące kryptowalut są obecnie bardziej złożone niż w innych regionach świata. Podkreśliła, że twarde przepisy zniechęcają firmy do ekspansji w Europie. 

W naszej branży w Europie nie było wystarczająco silnych ani skoordynowanych wysiłków – powiedziała inna organizatorka listu, Diana Biggs, szef ochrony w Defi Technologies. 

Źródło: Bitcoin.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.