Portfel kryptowalutowy BitKeep trafił do 10 milionów użytkowników 

2023-04-05 / Tagi: portfel kryptowalut

Portfel kryptowalutowy BitKeep trafił do 10 milionów użytkowników 

Zdecentralizowane, wielołańcuchowe rozwiązanie portfela cyfrowego BitKeep Wallet ogłosiło, że przekroczyło 10 milionów użytkowników. Platforma odnotowała ogromny wzrost w ostatnich miesiącach. Stało się to między innymi dzięki udanemu zrzutowi Arbitrum. 

Wzrost liczby użytkowników BitKeep Wallet 

BitKeep, zaufany zdecentralizowany, wielołańcuchowy portfel na kryptowaluty ogłosił, że w kwietniu liczba jego użytkowników przekroczyła 10 milionów. Platforma odnotowała ogromny wzrost w ostatnich miesiącach – tylko w marcu zyskała ponad 560 000 nowych użytkowników. Wzrost tej liczby można przypisać kilku udanym kampaniom z popularnymi łańcuchami bloków, takimi jak Arbitrum i Sui. 

Kampania BitKeep’s Arbitrum zakończyła się pomyślnie uruchomieniem ARBK. Ten natywny token zarejestrował 708 800 transakcji w łańcuchu i został przekazany ponad 100 000 użytkownikom uczestniczącym w zadaniach i działaniach związanych z kampanią. W okresie kampanii ARBK był wymienialny na ARB, oficjalny token sieci Arbitrum. Co więcej, zajął pierwsze miejsce na liście popularności ekosystemu Arbitrum z 150 000 adresów przechowujących tokeny i z liczbą interakcji ynoszącą 330 000. 

Inwestycja w platformę 

Po niedawnym sukcesie BitKeep, giełda kryptowalutowych instrumentów pochodnych Bitget zainwestowała 30 milionów dolarów w platformę. W wyniku tej inwestycji BitKeep zmieni nazwę na Bitget Wallet, ale nadal będzie funkcjonować jako niezależny podmiot zarówno pod względem operacyjnym, jak i strukturalnym. BitKeep skoncentruje się na budowaniu swojego ekosystemu i niezależnej tokenomiki, jednocześnie chroniąc prawa i interesy obecnych posiadaczy BitKeepów i BKB podczas całego procesu przejścia. 

Zgodnie z opublikowanym komunikatem, BitKeep planuje kontynuować rozszerzanie swojej funkcji Swap, wprowadzając nowe międzyłańcuchowe wsparcie Optimism i Conflux Space, a także zdecentralizowaną obsługę agregacji giełd z Swappi, Camelot i WOO Network. BitKeep postawił sobie również za cel rozszerzenie swojej gamy produktów, planując eksplorację MPC (obliczenia wielostronne) i AA (abstrakcja kont). Dodatkowo firma poinformowała, że rozwija funkcjonalności związane z Web3 DID (zdecentralizowana tożsamość) oraz rozszerza wsparcie dla ekosystemu zk-Rollup. 

Udany zrzut Arbitrum 

Warto przypomnieć, że niedawny zrzut Arbitrum (ARB) przyciągnął znaczną uwagę społeczności. Platforma analityczna Blockchain Lookonchain poinformowała, że łowcy tokenów skonsolidowali ARB o wartości około 3,3 miliona dolarów w dwóch portfelach kryptowalutowych. Pierwszy z nich otrzymał 1,4 miliona ARB z 866 adresów, które w celu zapewniania płynności zostały następnie dodane do Uniswap. Ta kwota ARB jest obecnie wyceniana na około 2 miliony dolarów. Drugi portfel otrzymał 933 375 ARB z 630 adresów – stanowi to około 1,38 miliona dolarów. Te konsolidacje sugerują, że niektórzy użytkownicy wykorzystują zrzut, gromadząc duże ilości tokenów ARB. 

źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.