Arbitrum zrzuci ponad 1 miliard tokenów ARB 

2023-03-17 / Tagi: aidrop

Arbitrum zrzuci ponad 1 miliard tokenów ARB 

Oczekiwanie dobiegło końca – Arbitrum zrzuci ponad 1 miliard tokenów ARB dla użytkowników protokołu. Będzie to miało miejsce 23 marca. Co należy wiedzieć o AirDrop Arbitrum? 

Arbitrum uruchamia token ARB 

Popularne rozwiązanie do skalowania warstwy 2 Ethereum, Arbitrum ogłosiło uruchomienie swojego natywnego tokena ARB. Tym samym platforma dołącza do innych projektów drugiego poziomu, które mają już własne tokeny, np. takich jak Optimism. Warto podkreślić, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy AirDrop Arbitrum był prawdopodobnie jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń w branży kryptowalut. Wygląda, zatem na to, że oczekiwanie społeczności wreszcie dobiegło końca – zrzut tokena ARB będzie miał, bowiem miejsce 23 marca. 

Kto kwalifikuje się do zrzutu tokena ARB? 

Zespół stojący za Arbitrum opublikował również dokumentację dotyczącą tego, którzy użytkownicy będą się kwalifikowali do zrzutu. Po pierwsze, mimo tego, że AirDrop odbędzie się dopiero 23 marca, to już teraz użytkownicy mogą sprawdzić, czy się kwalifikują do tego wydarzenia. Istnieje system punktowy, który określa, ile tokenów otrzyma każdy użytkownik – przy czym każdy potrzebuje co najmniej trzech punktów, aby się zakwalifikować. Punktacja jest ograniczona do 15, a niektóre z działań obejmują przekazywanie środków do Arbitrum One, przeprowadzanie transakcji i tak dalej. 

Z opublikowanych informacji wynika również, że maksymalna alokacja, jaką może uzyskać pojedynczy adres, to 10 200 tokenów. Warto też podkreślić, że token ARB będzie służył celom zarządzania a jego początkowy limit podaży ma osiągnąć wysokość 10 miliardów. 11,62% z tej wartości (1,162B tokenów) zostanie przeznaczone na zrzut. Z kolei 1,13% trafi do DAO, które pomogły w tworzeniu aplikacji na Arbitrum. Każde działanie tych, którzy się zakwalifikują, będzie przypisane określonej liczbie punktów, od których będzie zależała liczba tokenów, które zostaną rozdane. 

ARB – token zarządzający 

Jak już wspominaliśmy, maksymalna liczba tokenów ARB, które może otrzymać pojedynczy portfel, wynosi 10 200. Token ten będzie służył do zarządzania i zostanie uruchomiony na rodzimym dla niego Arbitrum One. ARB będzie także stanowił samowykonujące się DAO, w którym głosowane propozycje będą wykonywane bezpośrednio w łańcuchu. 

Co istotne, wszystkie tokeny inwestora i zespołu podlegają 4-letniej blokadzie. Pierwsze odblokowanie nastąpi po roku, po czym tokeny będą odblokowywane co miesiąc. 

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.