Polygon zapowiada hard fork 

2023-01-16 / Tagi:

Polygon zapowiada hard fork 

17 stycznia będzie miał miejsce hard fork sieci Polygon. Celem aktualizacji jest rozwiązanie problemów związanych ze skokami cen i reorganizacją łańcucha, które wpłynęły na wrażenia użytkowników w łańcuchu POS (ang. proof-of-stake). 

Hard fork Polygon  

12 stycznia firma Polygon oficjalnie potwierdziła hard fork, umieszczając informacje na ten temat w swoich mediach społecznościowych. Warto dodać, że publikacja ta pojawiła po tygodniach wstępnej dyskusji, która została zainicjowana pod koniec grudnia na stronie forum Polygon Improvement Proposal (PIP). 

– Hard fork jest zakodowany dla bloku 38 189 056. Żaden scentralizowany, pojedynczy użytkownik tego nie zainicjuje. Walidatorzy sieci muszą zaktualizować swoje węzły przed wskazanym blokiem i już to robią – powiedział rzecznik Polygon. 

Ulepszenia sieci a poprawa komfortu użytkowania 

Z opublikowanych informacji wynika, że 87% z 15 członków zespołu Polygon Governance Team głosowało za zwiększeniem funkcji BaseFeeChangeDenominator z 8 do 16. Rozwiązanie to ma na celu zmniejszenie skoków opłat za gaz. Z kolei funkcja SprintLength ma być zmniejszona z 64 bloków do 16 – ma to rozwiązać problem z reorganizacją łańcucha. 

Z uwagi na to, że cena opłaty podstawowej często „doświadcza skoków wykładniczych”, gdy aktywność w łańcuchu gwałtownie wzrasta, po zwiększeniu mianownika z 8 do 16 krzywa wzrostu ma być spłaszczona. 

– Pomoże to wygładzić tempo wzrostu/spadku opłaty podstawowej, gdy gaz przekroczy lub spadnie poniżej docelowych limitów gazu w blok – możemy przeczytać w komunikacie. 

Zespół Polygon wyjaśnił także, że zmniejszając długość sprintu sieci, poprawi się ostateczność transakcji, umożliwiając producentowi pojedynczego bloku dodawanie bloków w sposób ciągły z częstotliwością 32 sekund (obecnie czas ten wynosi 128 sekund). 

– Zmiana nie wpłynie na całkowity czas ani liczbę bloków produkowanych przez walidatory, więc ogólnie nie będzie zmian w nagrodach – wyjaśniono. 

Reorganizacja łańcucha bloków 

Warto dodać, że reorganizacja łańcucha ma miejsce, gdy blok jest usuwany z łańcucha bloków, aby zrobić miejsce na nowy, dłuższy łańcuch. Dzięki temu wszyscy operatorzy węzłów mają tę samą kopię księgi. Jednak reorganizacja musi przebiegać tak sprawnie, jak to tylko możliwe, bowiem zwiększa ryzyko ataku 51%. 

Zespół Polygon potwierdził również, że posiadacze tokenów MATIC nie muszą podejmować żadnych działań, a hard fork nie wpłynie na aplikacje. 

Cena tokena Polygon, w chwili pisania tego artykułu wynosi 0,984 USD. Jest to wzrost o około 14% od czasu ogłoszenia wiadomości odnośnie aktualizacji. 

Źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.