Podaż Tether wzrasta mimo ogólnych spadków na rynku stablecoinów 

2023-02-15 / Tagi:

Podaż Tether wzrasta mimo ogólnych spadków na rynku stablecoinów 

W ciągu ostatnich trzech miesięcy rynek stablecoinów odnotował znaczne wykupy. Jednak podaż Tether od połowy listopada 2022r. wzrosła o 2,46 miliarda. Kryptowaluta ta jest jedynym z pięciu największych stablecoinów pod względem wyceny rynkowej, który odnotował wzrost podaży w ciągu ostatnich trzech miesięcy. 

Stablecoiny notują spadki 

W ciągu ostatnich trzech miesięcy wiele się zmieniło w branży kryptowalut. Gospodarka stablecoinów doświadczyła znacznych wykupów, a 30-dniowe statystyki pokazują, że trzy z pięciu największych monet stablecoin odnotowały spadek kapitalizacji rynkowej. Stablecoiny, których dotyczy ten problem to monety USD (USDC), Binance USD (BUSD) i DAI. BUSD doświadczył znacznych wykupów po ogłoszeniu, że Paxos nie będzie bił już monety stablecoin. Z kolei USDC odnotował największy spadek, tracąc 6,2% w ostatnim miesiącu. BUSD spadł o 4,5% w ciągu ostatnich 30 dni, a DAI zanotował niewielki spadek o 0,1%. 

Przykładowo podaż monety USD w obiegu w dniu 17 listopada 2022 r. wynosiła około 44,40 mld , ale od tego czasu spadła do obecnych 40,98 mld. BUSD miał w obiegu 23,03 miliarda w dniu 17 listopada 2022 r., a obecnie wynosi około 15,69 miliarda – oznacza to spadek o 31,87%. Token DAI Makerdao ma w tej chwili w obiegu 5,09 miliarda, w porównaniu do 5,44 miliarda sprzed 3 miesięcy, co oznacza spadek o 6,43%. Piąty co do wielkości stablecoin według wyceny rynkowej, FRAX, 17 listopada 2022 r miał w obiegu 1,177 miliarda, a obecnie jest to 1,024 miliarda – oznacza to spadek o 12,99%. 

Wzrost podaży Tether 

Co ciekawe, na drugim biegunie znajduje się Tether (USDT), który z ciągu ostatnich 30 dni odnotował wzrost podaży o 3,2%. W rzeczywistości w ciągu ostatnich trzech miesięcy podaż USDT wzrosła o 3,74%. 17 listopada 2022 r. podaż USDT w obiegu wynosiła około 65,94 mld, a po ostatnich wzrostach o 3,74% wynosi 68,41 mld. Podczas, gdy podaż USDT wzrosła w ciągu ostatnich trzech miesięcy, cztery najniższe monety typu stablecoin nie odnotowały żadnego wzrostu. Co więcej, jak wcześniej już wspominaliśmy w rzeczywistości wszystkie doświadczyły spadków. 

Czynniki wpływające na sukces stablecoina 

W ciągu ostatnich pięciu lat stablecoiny znacznie się rozwinęły, jednak niektóre tokeny powiązane z dolarem nie przetrwały. Wiele przemawia za tym, że stabilność rezerwy i zdolność emitenta do jej utrzymania to kluczowe czynniki, które wpływają na sukces stablecoina. Znaczenie tego typu kwestii podkreślił upadek Terra UST, który miał miejsce w 2022 roku. Miniony rok pokazał także, że na gospodarkę stablecoinów duży wpływ mają czynniki zewnętrzne, takie jak warunki gospodarcze, zmienność rynku czy zmiany regulacyjne. 

Źródło: bitcoin.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.