Po scaleniu Ethereum inwestorzy działają ostrożnie 

2022-09-21 / Tagi:

Po scaleniu Ethereum inwestorzy działają ostrożnie 

The Merge, jedno z największych wydarzeń w branży kryptowalut, przekształciło się w wydarzenie typu sell-the-news. Chociaż długo oczekiwane scalenie sieci nie podniosło ceny ETH, wielu ekspertów uważa, że w przyszłości ulegnie to zmianie. Mimo to inwestorzy są ostrożni. 

The Merge – niska aktywność sieci 

Ostatnie dni pokazują, że The Merge przekształciło się w wydarzenie typu sell-the-news. Chociaż długo oczekiwane przejście sieci z PoW na PoS nie rozpaliło ognia pod ceną ETH, wielu ekspertów uważa, że w przyszłości ulegnie to zmianie. Mimo to inwestorzy postępują ostrożnie. Dane z tego tygodnia wskazują stosunkowo niską aktywność, ponieważ mieszanka dodatnich i ujemnych przepływów dostawców oraz aktywów nadal wykazuje brak zaangażowania wśród inwestorów. 

Przepływy po The Merge wyniosły 15 milionów dolarów, podczas gdy łączne liczby te od początku roku pokazywały zdumiewające 375,8 milionów dolarów. 

Inwestorzy Ethereum pozostają ostrożni 

Po latach opóźnień i niepowodzeń, Ethereum w końcu dość płynnie przeszło z PoW na PoS. Dane pokazują, że ilość postawionych ETH wykazuje stały trend wzrostowy, podczas gdy udział sieci również pozostaje wysoki. Różnorodność klientów także zmierza w dobrym kierunku. Póki, co nie ma też zauważalnego problemu od strony technicznej. 

Cały proces obstawiania teoretycznie przedstawia zwyżkowe perspektywy dla kryptowalut. Oczekuje się, że nakład spadnie w postaci opłaty, którą należy uiścić w sieci za wykonanie transakcji. Kolejni posiadacze zwracając się do stawki mogą również usunąć ETH z obiegu, a aktywa mogą stać się deflacyjne, gdy niedobór zacznie ciążyć na obiegu tokena. Mimo to inwestorzy instytucjonalni pozostają niespokojni. 

Jednym z najważniejszych czynników może być skalowalność. Podczas, gdy scalanie było przełomowym momentem, Ethereum wciąż jest dalekie od wdrożenia rozwiązania shardingu, aby radykalnie zwiększyć szybkość sieci – pomimo osiągnięcia kluczowych celów, takich jak problemy z zużyciem energii i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. 

Kolejną częścią serii ulepszeń jest „Surge” do bezpieczniejszej i zdecentralizowanej sieci. Uaktualnienie polega na obniżeniu opłat poprzez podzielenie ich na kilka różnych łańcuchów w sposób, który ma na celu zmniejszenie opłat przy jednoczesnym ich przyspieszeniu. 

Według Vitlaika Buterina, pod koniec aktualizacji Verge, Purge i Splurge, Ethereum będzie w stanie przetwarzać 100 000 transakcji na sekundę. Jednak zajmie to dużo czasu – na przykład sam Surge nie jest jeszcze przygotowywany w tym roku. 

Ulepszenie skalowalności Ethereum 

Jednak planowane na przyszły rok ulepszenia skalowalności Ethereum niekoniecznie uczynią sieć mniej opłacalną. W rzeczywistości Ethereum, które jest bardziej przyjazne dla środowiska, utoruje drogę tradycyjnym korporacjom i dużym instytucjom finansowym, by zwiększyły swoje zaangażowanie w możliwości obstawiania. 

Dodatkowo walidator PoS Ethereum może uzyskać około 5% rocznej wydajności procentowej (APY), co czyni go dość atrakcyjnym strumieniem przychodów, biorąc pod uwagę stosunkowo niskie ryzyko z nim związane. 

– Przejście Ethereum na Proof-of-Stake sprawia, że Ether jest aktywem, który może przynosić posiadaczom odsetki w formie stakingu. Ta generacja zysków może potencjalnie zwiększyć całkowity zwrot dla posiadaczy Etheru i może sprawić, że zasób będzie bardziej atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów – zauważa w swoim raporcie Fidelity Digital. 

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.