Opłaty za gaz w Ethereum spadają 

2024-04-30 / Tagi:

Opłaty za gaz w Ethereum spadają 

Opłaty za gaz w sieci Ethereum spadły do najniższego od sześciu miesięcy poziomu – średni koszt transakcji wynosi 1,12 dolara, co stanowi najniższy wynik od 18 października. Analitycy platformy Santiment zauważyli, że spadek ten może być początkiem nadchodzącego rajdu altcoinów. 

Zmienne nastroje inwestorów 

Opłaty za gaz w sieci Ethereum spadły do najniższego od sześciu miesięcy poziomu. Może to sugerować, że czeka nas w najbliższym czasie rajd altcoinów. Według platformy Santiment inwestorzy zazwyczaj przełączają się pomiędzy okresami skrajnego optymizmu, często charakteryzującymi się przekonaniem, że dany składnik aktywów oczekuje wykładniczego wzrostu, a okresami pesymizmu, charakteryzującymi się poczuciem spadku. 

Ta zmienność nastrojów znajduje odzwierciedlenie w opłatach transakcyjnych, które zazwyczaj osiągają szczyt w okolicach szczytów rynkowych i powracają do normalnego poziomu w okresach najniższych wartości na rynku. 

Spadają opłaty za gaz w Ethereum 

Niedawny spadek opłat za gaz Ethereum można przypisać aktualizacji Dencun i ogólnemu zastojowi na szerszym rynku kryptowalut. Zmiany te ograniczyły aktywność w łańcuchu, co następnie obniżyło opłaty za gaz Ethereum. Kontrastuje to z sytuacją sprzed zaledwie kilku miesięcy, kiedy w lutym opłaty za gaz w sieci Ethereum wzrosły do najwyższego poziomu od ośmiu miesięcy. Wzrost ten zbiegł się ze znacznym wzrostem zainteresowania eksperymentalnym standardem tokenów znanym jako ERC-404. Przypominamy, że 9 lutego ceny gazu osiągnęły najwyższy poziom, średnio 70 gwei za transakcję, co stanowi równowartość około 60 dolarów za standardową transakcję. W szczytowym momencie koszty gazu wzrosły aż do 377 gwei, poziomu nienotowanego od 12 maja 2023 r. 

Według danych platformy CoinGecko, cena Ethereum w ostatnim tygodniu odnotowała umiarkowany wzrost – o około 4,3%. Jednak na dzień dzisiejszy wartość ETH zanotowała 4% spadek, wymazując zyski z poprzedniego tygodnia. Obecnie kurs kryptowaluty wynosi około 3200 dolarów. 

Wzrost podaży w obiegu Ethereum 

Co więcej, zmniejszona aktywność w sieci Ethereum doprowadziła do wzrostu podaży ETH w obiegu, osiągając w zeszłym miesiącu najwyższy poziom. Dane pokazują, że w ciągu ostatnich 30 dni wydano 74 458 nowych ETH, a spalono jedynie 57 516, co spowodowało wzrost podaży netto o 16 979 nowych tokenów. Oznacza to zmianę w stosunku do poprzednich pięciu miesięcy, w których występowały utrzymujące się tendencje deflacyjne. 

Pomimo niedawnego wzrostu inflacji opartej na ETH, od czasu przejścia na mechanizm konsensusu typu Proof of Stake we wrześniu 2022 r. sieć spaliła ponad 437 000 tokenów. 

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.