OKX dodaje Uniswap API i uruchamia handel bez gazu

2024-03-06 / Tagi:

OKX dodaje Uniswap API i uruchamia handel bez gazu

Giełda kryptowalut OKX zintegrowała interfejs oprogramowania aplikacji Uniswap Labs ze swoją zdecentralizowaną giełdą. Rozwiązanie to za pośrednictwem funkcji zwanej „Snap”, umożliwi użytkownikom platformy handel bez gazu.

OKX zintegrowane z Uniswap API 

Giełda kryptowalut OKX zintegrowała interfejs oprogramowania aplikacji (API) Uniswap Labs ze swoją zdecentralizowaną giełdą (DEX). Umożliwi to handel bez gazu za pośrednictwem funkcji zwanej „Snap”. Dyrektor ds. innowacji w OKX, Jason Lau powiedział, że funkcja ta pozwala na prostszą zdecentralizowaną wymianę tokenów. Wyjaśnił też, że integracja z Uniswap daje OKX DEX dostęp do protokołu UniswapX, co jest powiązane z jego płynnością. 

W jaki sposób integracja umożliwia wymianę bez opłat? Wszystko działa w oparciu o nowy model, w którym opłaty pokrywają dostawcy płynności. Proces ten jest wygodny dla użytkowników i pozwala na pewne oszczędności. 

– Zgadzając się na cenę i podpisując transakcję poza łańcuchem, a następnie rozliczając transakcję w łańcuchu, użytkownicy nie ponoszą żadnych opłat za gaz, ponieważ dostawcy płynności uiszczają opłatę w imieniu użytkownika – powiedział Jason Lau. 

Nowe źródło płynności 

Lau uważa, że użytkownicy DeFi docenią dostęp do protokołu UniswapX, ponieważ pozwala im to na wykorzystanie nowego źródła płynności. Ponadto użytkownicy zaczną również otrzymywać „dokładną liczbę tokenów, na jaką są wycenieni”. Oznacza to, że nie będzie już więcej poślizgów, ataków botów o maksymalnej wartości ekstrakcji (MEV) i nieudanych transakcji, które są częstymi problemami w przestrzeni zdecentralizowanych finansów (DeFi). 

Nowe rozwiązanie uzupełnia inne oferty platformy, a aktualna premiera jest częścią szerszych wysiłków mających na celu rozszerzenie dostępu użytkowników na „wszystkie przypadki użycia w łańcuchu”. Przedstawiciel giełdy jest podekscytowany możliwością dalszego rozwijania i dodawania z biegiem czasu kolejnych funkcji. 

Nowe użyteczności portfela OKX 

Oprócz wyeliminowania opłat za gaz za pośrednictwem API, OKX ogłosiło również, że użytkownicy jego portfela będą od teraz mogli znaleźć swój portfel w interfejsie Uniswap. Jest to możliwe dzięki aktualizacji Multi-Injected Provider Discovery w Ethereum, w oparciu o propozycję ulepszenia Ethereum (EIP) – 6963. 

OKX podkreśliło, że dotyczy to wszystkich portfeli z rozszerzeniami przeglądarki. Oznacza to, że użytkownicy portfela OKX mogą połączyć swój portfel bezpośrednio z Uniswapem i wykonywać takie czynności, jak wymiana kryptowalut, handel tokenami NFT, uczestnictwo w pulach płynności oraz tworzenie zdecentralizowanych aplikacji (DApps). 

Źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.