Niska zmienność BTC to „spokój przed burzą”

2022-10-13 / Tagi:

Niska zmienność BTC to „spokój przed burzą”

Giełdy przesuwają się w kierunku rocznych minimów, podczas gdy cena Bitcoina pozostaje ograniczona. Niestety analitycy kryptowalut spodziewają się wkrótce gwałtownych ruchów ze strony BTC. 

Zmienność Bitcoina 

W ostatnim czasie wielu analityków kładło nacisk na ruch cenowy Bitcoina związany z zasięgiem. Prowadzi to niektórych do kwestionowania tego, czy jest to oznaka dna rynkowego, czy nawet oddzielenie od rynków akcji. 

W swoim najnowszym biuletynie „The Week On-chain” zatytułowanym „Spokój przed burzą”, analitycy Glassnode powiedzieli: 

Ostatnie tygodnie przyniosły nietypowo niski stopień zmienności cen Bitcoinów, w przeciwieństwie do rynków akcji, kredytów i forex, gdzie podwyżki stóp procentowych banku centralnego, inflacja i silny dolar amerykański nadal sieją spustoszenie – 

Placówka badawcza Delphi Digital również wypowiedziała się w tej kwestii, wskazując miernik Bollinger Band Width Percentile (BBWP) jako dowód na to, że dla BTC może nastąpić „wielki ruch”. Według Delphi Digital „historycznie, odczyty BBWP powyżej 90 lub poniżej 5 oznaczały główne punkty wahań”. 

BBWP nie spadł jeszcze poniżej 5, ale analitycy zauważyli, że w przypadku Bitcoina od drugiego kwartału 2017 r. odczyty BBWP powyżej 90 lub poniżej 5 wcześniej skutkowały wzrostem o 204% lub spadkiem średnio o -51%. 

Chociaż jest zbyt wcześnie na to, by stwierdzić, że BTC zerwał swoją korelację z rynkami akcji lub nawet osiągnął dno rynkowe, dane historyczne sugerują, że długie okresy bocznej akcji cenowej miały wyraźne fazy akumulacji i dystrybucji. 

Accumulation Trend Score Glassnode – wskaźnik, który „odzwierciedla zagregowaną intensywność zmian salda aktywnych inwestorów w ciągu ostatnich 30 dni”, znajduje się obecnie w strefie neutralnej. Oznacza to stan równowagi w strukturze akumulacji Bitcoina. 

Jak zachowują się inwestorzy? 

Wspomniany wcześniej raport szczegółowo opisuje, że w latach 2018-2019 podmioty z 1000 BTC do 10 000 BTC miały tendencję do dystrybucji swoich tokenów, gdy hossa przyspieszyła. Natomiast inwestorzy detaliczni zwiększyli wówczas alokację Bitcoinów. Podobne zachowanie inwestorów można zaobserwować w tym roku. Dane pokazują, że posiadacze BTC o większym saldzie (powyżej 10 000 BTC) są teraz neutralni, podczas gdy „kohorta” od 1000 do 10 000 BTC kumuluje się. Tymczasem inwestorzy detaliczni wykazują różny stopień równowagi i sprzedaży. 

Z czego wynikają wahania ceny Bitcoin? 

Cena Bitcoina wahała się od 18 500 do 24 500 USD przez ostatnie 120 dni i odpowiadało za to kilka czynników. Co więcej, w ciągu najbliższych dwóch tygodni odbędzie się wiele ważnych wydarzeń gospodarczych (np. Protokół Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC)), które mogą przyczynić się do tego, że inwestorzy będą chcieli siedzieć z założonymi rękami i patrzeć z boku na to co będzie się działo. 

Oprócz lekkiego odbicia w indeksach Dow i S&P 500, rynki akcji nadal wykazują tendencję spadkową. A konflikt między Rosją a Ukrainą oraz siła dolara amerykańskiego w dalszym ciągu mogą wpływać na awersję inwestorów do ryzykownych aktywów. 

Analizując dystrybucję monet wśród posiadaczy długoterminowych i krótkoterminowych, firma Glassnode doszła do wniosku, że sprzedawcy są prawdopodobnie wyczerpani – ponad 31% monet posiadanych przez posiadaczy długoterminowych jest utrzymywanych ze stratą. W porównaniu z poprzednimi warunkami rynkowymi badacze zauważyli, że rynek był w tej fazie od 1,5 miesiąca, a poprzedni cykl trwał od 6 do 10 miesięcy. 

Chociaż nie można przewidzieć tego, w którym kierunku ostatecznie pójdzie cena Bitcoina, gdy zmienność wzrośnie, badanie danych w celu odszyfrowania działań uczestników rynku w niemal identycznych warunkach rynkowych może pomóc inwestorom w podjęciu decyzji, co zrobić, gdy cena zacznie się zmieniać. 

Źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.