Narodowy Bank Ukrainy publikuje projekt cyfrowej hrywny 

2022-11-30 / Tagi:

Narodowy Bank Ukrainy publikuje projekt cyfrowej hrywny 

Narodowy Bank Ukrainy (NBU) przedstawił projekt koncepcji waluty cyfrowej banku centralnego (CBDC), tzw. cyfrowej hrywny lub e-hrywny. Zgodnie z założeniami głównym celem tej waluty będzie pełnienie funkcji pieniądza poprzez uzupełnienie gotówkowej i bezgotówkowej formy hrywny. 

Koncepcja e-hrywny 

28 listopada Bank Centralny Ukrainy opublikował oświadczenie w sprawie koncepcji e-hrywny, której głównym celem jest pełnienie wszystkich funkcji pieniądza. Zgodnie z założeniami waluta ma uzupełniać gotówkowe i bezgotówkowe formy hrywny. 

NBU nie tylko przedstawił główną koncepcję e-hrywny, ale także zapowiedział, że kontynuuje rozwój projektu CBDC wspólnie z uczestnikami rynku aktywów wirtualnych, firmami płatniczymi oraz organami państwowymi. 

Trzy możliwe opcje CBDC 

Z opublikowanych informacji wynika, że bank centralny rozważa i opracowuje w tej chwili trzy możliwe opcje CBDC. Pierwsza z nich opisuje e-hrywny dla detalicznych płatności bezgotówkowych z ewentualną funkcjonalnością „zaprogramowanego” pieniądza poprzez inteligentne kontrakty. Detaliczna e-hrywna umożliwiłaby realizację ukierunkowanych płatności socjalnych i zmniejszenie wydatków rządowych na administrację. Z kolei druga opcja CBDC przewiduje e-hrywny dostępne do wykorzystania w operacjach związanych z wymianą kryptowalut, emisją i innymi operacjami na aktywach wirtualnych. 

E-hrywna może stać się jednym z kluczowych elementów rozwoju infrastruktury jakościowej dla rynku aktywów wirtualnych na Ukrainie – możemy przeczytać w komunikacie. 

Trzecia opcja obejmuje e-hrywny umożliwiające płatności transgraniczne w celu zapewnienia szybszych, tańszych i bardziej przejrzystych transakcji globalnych. 

– Rozwój i wdrożenie e-hrywny może być kolejnym krokiem w ewolucji infrastruktury płatniczej Ukrainy – powiedział w oświadczeniu Ołeksij Szaban, dyrektor działu systemów płatniczych i rozwoju innowacji NBU. 

Dodał również, że ukraiński CBDC może pozytywnie wpłynąć na zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego i wzmocnienie suwerenności monetarnej państwa, a także wpłynie na zrównoważony wzrost gospodarczy. 

Pilotażowy projekt emisji e-hrywny 

Przypominamy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ukraiński Instytut Własności Intelektualnej zarejestrował znak towarowy „e-hrywna” dla NBU w październiku 2022 roku. 

Co więcej, NBU w ostatnich latach aktywnie badał możliwość wydawania CBDC, zatrudniając programistów blockchain i współpracując z dużymi projektami branżowymi, takimi jak Stellar Development Foundation . 

Według regulatora NBU już w 2018 roku uruchomił pilotażowy projekt emisji e-hrywny dla płatności detalicznych opartych na technologii blockchain. 

Źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.