Indeks Crypto Fear & Greed osiągnął poziom najniższy od 100 dni 

2024-01-26 / Tagi:

Indeks Crypto Fear & Greed osiągnął poziom najniższy od 100 dni 

Indeks Crypto Fear & Greed spadł do 48, wskazując najniższy od 100 dni poziom nastrojów na rynku kryptowalut. Co ciekawe, po zatwierdzeniu w Stanach Zjednoczonych funduszy typu spot Exchange Traded Funds (ETF) wartość Bitcoina nadal spada. 

Neutralne nastroje na rynku kryptowalut 

24 stycznia Indeks Crypto Fear & Greed spadł do wyniku 48, plasując się w przedziale nastrojów „neutralnych”. Był to spadek o dwa punkty w porównaniu z dniem poprzednim i spadek o 15 punktów w porównaniu z tym samym dniem w zeszłym tygodniu – wówczas nastroje utrzymywały się na poziomie „chciwość”. Oznacza to najniższy od 100 dni punkt dla indeksu, który 16 października 2023 r. osiągnął wynik 47, kiedy to Bitcoin był notowany nieco powyżej 28 500 dolarów (według platformy Cointelegraph Markets Pro). 

Przypominamy, że wspomniany wyżej indeks gromadzi i waży dane z sześciu kluczowych wskaźników wydajności rynku. Są to takie czynniki jak, zmienność (25%), dynamika i wolumen rynku (25%), media społecznościowe (15%), ankiety (15%), dominacja Bitcoina (10%) i trendy (10%). Dzięki temu codziennie ocenia nastroje w branży kryptowalut. 

Spadek wartości Bitcoina 

Co ciekawe, 8 stycznia Bitcoin osiągnął najwyższy poziom od dwóch lat, a jego wartość wyniosła prawie 47 000 dolarów. Miało to miejsce na kilka dni przed zatwierdzeniem w USA wielu kasowych funduszy ETF na Bitcoin. Jednak od tego momentu BTC był świadkiem presji cenowej nastawionej na spadek. W ciągu kilku dni kryptowaluta ta straciła około 15% swojej wartości – notując spadek ceny z 49 000 dolarów do 41 500 dolarów. I pomimo tego, że cena Bitcoina oscyluje aktualnie wokół 40 000 dolarów wskaźniki na łańcuchu sugerują tendencję do większej korekty cen. 

Warto zauważyć, że w szczególności jeden fundusz ETF – Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), od momentu konwersji na ETF odnotował wypływy o wartości ponad 2 miliardów dolarów. 

Optymizm związany z oczekiwaniem na zatwierdzenie funduszy ETF 

Indeks pokazuje, że od końca października 2023 r. nastroje utrzymywały się zdecydowanie na poziomie „chciwości”. Wynikało to z tego, że rynek kryptowalut z optymizmem oczekiwał zatwierdzenia funduszy ETF. Dzień po zatwierdzeniu kilku funduszy ETF Bitcoin, 11 stycznia wskaźnik osiągnął wynik 76 i był to najwyższy wynik od czasu osiągnięcia 77 punktów 11 listopada 2021 r. – czyli dzień po tym, jak Bitcoin osiągnął najwyższy poziom w historii wynoszący ponad 69 000 dolarów. 

Źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.